DDB ble Best i mai

Med en annonse for Statkraft vant DDB Oslo mai-kåringen i Aftenpostens Best-konkurranse.

5823 b10df original

Vinnerteamet bak annonsen bestod av:$0Kreativt team: Magdalena Kamøy og Joachim Haug$0Konsulent: Yngve Holtberget$0Prosjektleder: Hilde Kilstad$0Strategi: Kristin Pettersen$0Kreatør: Ida Haugen$0Mac-operatør: Aslak Tronrud $0$0Juryen begrunner valget slik: «Ideen bak denne annonsen er god, ogbudskapet om hva Statkraft gjør er tydelig. Statoils payoff står klartfrem og understreker budskapet ytterligere. Bildet er et resultat at etgodt stykke arbeid med modelleringen av motivet – et spennende bilde.Juryen synes koblingen mellom foto og nøkkelordet “mindre” i headingenkunne ha kommet tydeligere frem for å lette dekodingen av annonsen.Eksekveringen totalt likevel er godt nok til å gjøre dette er en verdigvinner av Best for mai.»$0$0Aftenposten arrangerer Best for 14. gang i år. Kriteriene for å bli vurdert i konkurransen er at annonsen skal ha en bærende idè, være engasjerende, ha et klart og tydelig budskap, være bedre fordi den står i avis og Best fordi den står i Aftenposten.$0

361ff5f6-7d12-421f-ad85-dc7e7322baa9.pdf


Annonse: