Den positive utviklingen i reklamemarkedet fortsetter

September ble en positiv måned i reklamemarkedet, ifølge ferske tall fra Mediebyråforeningens Mediebarometeret.

94753 3e7fc original
Reklameomsetningen via mediebyråene kan vise til en oppgang på 4,0 prosent isolert sett i september måned, målt mot samme måned i 2018.

Reklameomsetningen via mediebyråene kan vise til en oppgang på 4,0 prosent isolert sett i september måned, målt mot samme måned i 2018. Dermed fortsetter september der august måned slapp, med positive tall sett i forhold til tilsvarende perioder i fjor. I august i år var oppgangen på 1,6 prosent. Det betyr også at den akkumulerte reklameomsetningen via mediebyråene er blitt mindre negativ etter sommeren.

Etter juli måned var den totale nedgangen på 6,9 prosent. Etter årets åtte første måneder var den akkumulerte nedgangen i hele markedet på 5,9 prosent. Og etter september måned er nedgangen på 4,6 prosent, altså en fin forbedring fra august.

Daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.– Vi har hatt en fin utvikling denne høsten, og september ga bare en forsterkning av positiviteten fra august måned. Men skal vi klare null-vekst i år, så må det siste kvartalet være veldig, veldig bra. Jeg tror det skal mye til at vi klarer det, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

Internett i minus

Når det gjelder enkelt-kanaler, så er de største reklamebærerne fremdeles i minus. Internett er minus 1,1 prosent etter årets ni første måneder, med display og mobil/tablet som kategorier innen internett som faller mest. Internett representerer nå 36,3 prosent av den totale reklamekaken til Mediebarometeret.

– Og det betyr at internett ikke lenger er den største enkeltkanalen som reklamebærer. To av fem kategorier innen internett er ned etter tre kvartaler av 2019, sier Merete Mandt Larsen.

Tilbakegang for TV

TV innehar igjen den største biten av reklamekaken, med 36,6 prosent. Tradisjonell TV har en tilbakegang på 5,8 prosent etter tre kvartaler i år. Etter august og dermed etter åtte måneder i år, var TV 8,1 prosent bak fjoråret.

– TV har hatt en sterk høst, med en god august og en langt bedre september. September er også måneden hvor alle kanalene viser seg frem på sitt beste med mange norsk-produksjoner. Så får vi bare håpe at kanalene leverer seere i forhold til etterspørselen utover høsten, sier Mandt Larsen.

Kino og utendørs mot trenden

Etter ni måneder er de fleste kanaler i minus sammenlignet med fjoråret ved samme tid. To kanaler går derimot imot trenden, nemlig kino og utendørs.

– Både kino og utendørs er opp 2,9 prosent sett i forhold til fjoråret. Imidlertid er dette relativt små kanaler sammenlignet med internett og TV, påpeker Mandt Larsen.

Etter årets tre første kvartaler ble det omsatt reklame via mediebyråene for 7,08 milliarder NOK mot 7,43 milliarder etter samme periode i fjor.

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen for årets ni første måneder – sammenlignet med samme periode i 2018