DOGA-merket til Oslos visuelle identitet

Creuna og Oslo Kommune mottok i går DOGA-merket for Oslos nye visuelle identitet.

95746 4012d original
Foto: DOGA

DOGA-merket er en anerkjennelsen til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur. Onsdag vant Creuna og Oslo Kommune et DOGA-merke for Oslos visuelle identitet, en jobb som allerede har mottatt en av verdens tyngste designpriser: Best of the Best i Red Dot Awards, i tillegg til en rekke andre internasjonale priser.

«Nyskapende, fleksibel og samlende» er blant ordene som brukes for å beskrive Oslos designprogram.

– I Creuna er vi ydmyke og stolte over å ha vært Oslo kommunes designpartner i dette svært komplekse prosjektet. Suksessen hadde ikke vært mulig uten tett samarbeid og felles forståelse for viktigheten av en involverende prosess som har inkludert over 1500 innbyggere, representanter fra næringslivet, og store deler av Oslo kommune sine virksomheter. Det har blitt laget et digitalt designverktøy som skal og kan brukes av alle 50.000 ansatte i Oslo kommune, for å sikre at den nye visuelle identiteten treffer alle som har en relasjon til Oslo kommune, sier strategisk rådgiver og kundeansvarlig John Aurtande i Creuna.

Et renskåret og fleksibelt system

Dette er juryens begrunnelse: «Dette er en svært kompleks jobb, og det er godt gjort å lande på et så renskåret og fleksibelt system. Oslo kommune er en oppdragsgiver med utrolig mange virksomhetsområder, som det knytter seg mange – til dels motstridende – følelser til, både internt i kommunen og i befolkningen generelt. Vi vil applaudere designerne og Oslo kommune for å gå til verket med ærefrykt og respekt, og for å ha gjennomført en svært grundig prosess som har gitt et veldig godt resultat.»