– Du må ikke, men bør gjøre det

Noen virksomheter er ekstra flittige til å bruke symbolene ©, ™ og ®. Men, er det viktig? Thor B. Mosaker i IP-konsulentfirmaet Zacco mener det.

85509 dd626 original

Thor B. Mosaker, regiondirektør for Norge og Tyskland i IP-konsulentfirmaet Zacco

– Symbolene ®, ™ og © har egentlig bare en funksjon i USA, men, men vi råder også norske selskap til å bruke dem for å markere revir og fortelle omverden at man ser på dette som sin eiendom, sier Thor B. Mosaker, regiondirektør for Norge og Tyskland i IP-konsulentfirmaet Zacco.

Alle symbolene er knyttet til beskyttelse av immaterielle rettigheter. Immaterielt henspeiler på at noe ikke er til å ta og føle på.

Eksempler på immaterielle rettigheter er patent, designregistrering og varemerkeregistrering. En fjerde immateriell rettighet er opphavsrett. Opphavsrett, eller «copyright» på engelsk, og har ©-en som kjennetegn.

– Åndsverksloven regulerer hvem som har enerett til et åndsverk, for eksempel av litterær, kunstnerisk eller vitenskapelig kvalitet. Eneretten har du i det verket skapes, men om du vil synliggjøre eneretten til det, bruker du ©. Du må ikke, men bør gjøre det, sier Mosaker.

Patent, designregistrering og varemerkeregistrering får man etter vellykket registrering hos nasjonale patentmyndigheter, for eksempel Patentstyret i Norge.

Forskjellene mellom ®,™ og ©

– Symbolet ® understreker at et varemerke er registrert, og at det derigjennom er etablert en enerett for deg. På samme måte som for bruken av © kan du, men må ikke, bruke symbolet. Varemerker kan du imidlertid også sikre deg rettigheten til gjennom så betydelig bruk i markedet at omsetningskretsen kjenner det igjen som ditt varemerke. Det kaller vi innarbeidelse på fagspråket, utbroderer Mosaker.

– Det er en mer usikker vei enn å registrere varemerket. For å markere at varemerke er ditt, kan du på samme måte som over bruke ™ for varemerker som er innarbeidet eller som er søkt registrert hos Patentstyret, men hvor registrering foreløpig ikke foreligger. På denne måten markerer du tydelig at varemerket er ditt. Da vil kanskje andre betenke seg før de satser på det samme, sier han.