EAT velger Tank

EAT Foundation har valgt Tank som strategisk samarbeidspartner for sin visuelle og digitale kommunikasjon.

87438 6af69 original
På bildet (f.v.): Simen V. Eriksen (Dekode), Marcus Dahlquist (EAT), Marianne Stigset (EAT), Simen Slettsjøe (EAT), Jarle Watne Johansen (Tank), Mari Pünter (Tank) og Helge Persen (Tank).

EAT er en forskningsbasert organisasjon som jobber for et sunnere og mer bærekraftig matsystem. Hovedkontoret er i Oslo, men nedslagsfeltet er globalt, siden mat er kilden til flere av verdenssamfunnets største utfordringer innen både helse og klima.

– I dag er det ingen andre som jobber som EAT, i krysningspunktet mellom mat, helse og klima. EAT har på kort tid blitt en ledende global aktør i arbeidet med å forandre måten vi produserer og konsumerer mat på. Vi gleder oss stort til å samarbeide med en så kunnskapsrik og seriøs aktør, som samtidig er «rebellen» i klassen, sier strategisk leder i Tank, Helge Persen.

Forsker på bærekraftige og sunne kosthold

EAT ble grunnlagt av Gunhild Stordalen i 2013, og organiserer konferanser og igangsetter programmer for å implementere funn fra forskningen om bærekraftig og sunn mat. Nylig arrangerte de sitt første forum i Asia i Indonesias hovedstad, Jakarta, med en rekke ministere og toppledere fra regionen på talerstolen. På forskningssiden knyttes det særlig spenning til the EAT-Lancet Commission, et omfattende prosjekt hvor organisasjonen har samlet 20 verdensledende forskere for å definere hvordan et sunt og bærekraftig kosthold ser ut. Rapporten kommer ut neste vår.

– Som en liten, rasktvoksende organisasjon med store planer, er vi avhengige av kompetente samarbeidspartnere som forstår kompleksiteten i det vi driver med og kan hjelpe oss med å få enda større gjennomslagskraft. Vi gleder oss til å samarbeide med de dyktige designerne i Tank, som har imponert oss fra første møte, sier Marianne Stigset, kommunikasjonsdirektør i EAT Foundation.

– Vi skal hjelpe EAT med å se seg selv «utenifra» og bidra til å tilgjengeliggjøre et sammensatt budskap for en bred målgruppe. Sammen skal vi få EAT til å fremstå tydeligere, slik at de får befestet og styrket posisjonen som den markedsleder de er. Det gir selvsagt noe ekstra når vi, selv på et mikroskopisk plan, kan få være med på et så viktig arbeid, forteller Persen.

Dekode er valgt som samarbeidspartner på webutvikling.