– En smartere måte å vokse på

Try/Apt har i lang tid vært landets mest populære og prisvinnende reklamemiljø. Nå røsker de opp i egne rekker og skaper nytt liv med nr. 2-byrået T/A Pol.

39051 7f52a original
Ta POL: Petter Bryde, Thorbjørn Ruud, Stian Johansen, Janne Brenda Lysø, Monika Augustsson og Ole Jakob Bøe Skattum. Foto: Sigve Aspelund

Dagens største nyhet i reklamebransjen er utvilsomt etableringen av et nytt byrå i Try/Apt-systemet. I utgangspunktet består POL av de to kreative teamene Stian Johansen + Janne Brenda Lysø og Petter Bryde + Thorbjørn Ruud, i tillegg til konsulent og daglig leder Monika Augustsson og designer Ole Jakob Bøe Skattum. Sistnevnte begynte i Try i 2007, Johansen, Lysø og Augustsson byttet arbeidssted fra McCann til Try i 2008, mens Ruud og og Bryde har jobbet i byrået siden slutten av nittitallet.

– Vi gjør dette for å få ny energi og drive det kreative framover. Vi akter ikke å sette oss ned og slappe av, noe vi veldig fort kunne gjort her i Try. Det er en form for egenmedisin, understreker Janne Brenda Lysø.

To sammenfallende tanker

Try/Apt har siden 1998 vokst til å bli bortimot 120 ansatte. Noe av motivasjonen er at et nytt reklamebyrå utenfor huset kan bidra til å hente inn kunder det ellers ikke ville være naturlig å jobbe med.

– Tanken er å danne et parallelt byrå til Try, i stedet for at Try skal vokse og bli kjempesvært. Samtidig har jeg og Petter og Stian og Janne fablet om å lage byrå helt siden vi gikk på Westerdals, og idéen dukket opp igjen for noen år siden. Det er to sammenfallende tanker som lot seg forene. Vi starter med et knippe kunder fra Try, slik at det blir full fart fra dag én. Men alt er ikke i boks, så det blir litt tidlig å fortelle hvilke kunder det er snakk om, forteller Thorbjørn Ruud.

– Vi er alle så utrolig fornøyde med å jobbe i Try, så det å gjøre noe som er helt annerledes sitter i utgangspunktet langt inne. Samtidig så har man lyst til å gjøre ting på en ny måte, være litt færre folk, en tightere enhet. Kanskje særlig for Thorbjørn og Petter, som har vært med på hele utviklingen i Try, sier Monika Augustsson.

– Vi bryter jo ikke ut, men starter opp en forlengelse av Try, og det er ikke misnøye med det bestående som er motivasjonen. Dermed blir det også mindre skummelt å gjøre et sånt grep. Å gjøre noe som dette gir masse ny energi, men det betyr også at det frigjør energi hos den gjengen som blir igjen og får nye oppgaver.

Ny giv i begge miljøer

Ettersom to av byråets viktigste kreative team nå forsvinner, spisses albuene i moderbyrået om å ta over de prestisjetunge og interessante jobbene. Det var også mye av intensjonen, forteller de.

– Det gir rom for folk til å blomstre på en ny måte. Det gikk ikke mange timene før folk begynte å snakke sammen her, og det er en bra ting, sier Johansen.

Lysø fortsetter.

– Og det er samme effekt vi er ute etter, vi vil videre på et eller annet vis. Det er trist å forlate gode kolleger, men det må til for å få til forandring. Det er nesten aldri noen som slutter i Try, så vi måtte finne på noe selv for å røske opp litt i materien. Dessuten skjerper det konkurransen, det er ingen her som er keene på at vi skal bli bedre enn dem!

– Alternativet ville være å bryte helt ut, men det ville gjort forferdelig vondt. Med opprettelsen av POL kan alle fortsette å være venner, forklarer Augustsson.

Playing Out Loud

Ifølge Johansen var navnevalget det vanskeligste av alt i hele prosessen.

– Å bestemme seg for hva man skal hete er ikke lett. T står for Try, A for Apt og POL er forkortelse for det engelske uttrykket Playing Out Loud, og det er jo en grei beskrivelse på hva et reklamebyrå gjør, sier Johansen.

– Det var riktignok noe jeg oppdaga på Google i etterkant, innrømmer han.

– Vi måtte sjekke at det ikke betyr oppkast eller noe annet fælt på et annet språk, forklarer Lysø.

– Når man sitter og jobber så sitter man i overført betydning og kaster ball, dermed gir «ta pol» en ekstra mening som vi hadde sansen for, sier Augusston.

Blir det snart flere av dere?

– Vi skal ikke vokse ved å hente inn flere folk fra Try, da forsvinner poenget. Men, ja, vi skal vokse og bli flere. En ting som blir spennende nå er å finne ut hvor mye kapasitet vi har og hvor fort vi får behov for å vokse. Her i Try er det alltid noen å delegere en oppgave til, i POL blir vi nødt til å definere oppgavene på ny, forteller Lysø.

– Vi har en generell idé om at vi skal bli et mellomstort byrå. Vi skal ikke bli Try 2, men vi ser vel for oss at vi er rundt 20 stykker om noen år. Ja, og så må vi få ned snittalderen her, sier Augustsson.

– Å rekruttere unge talenter er noe vi har vært flinke til i Try de siste årene, og det ser vi liten grunn til å slutte med. Det er gøy å få talentfulle folk til å blomstre, sier Petter Bryde.

Eies av Try og partnerne

Kommer dere til å samarbeide med Apt på samme måte som Try gjør i dag?

– På noen av kundene blir det naturlig at det er slik, fordi de er kunder av både Try og Apt. Men vi står fritt til å shoppe rundt. Det må vurderes fra gang til gang. Men i utgangspunktet finnes det ikke noe grunn til å ikke bruke Apt, dette er jo folk vi kjenner godt og vi vet hva de kan, sier Ruud.

Eierskapsmodellen i POL er som med Apt: 51 prosent eies av Try, resten er fordelt på de seks partnerne. POL er oppe og står som byrå 1. november. Da flytter partnerne ut døra og inn en annen. Byrået skal jobbe fra et midlertidig lokale i november før de flytter inn permanent på nytt sted 1. desember.

– Det er viktig å komme seg ut så fort som mulig slik at vi ikke blir gående her og irritere våre tidligere kolleger, sier Lysø.

– Og så håper vi at vi har en prosjektleder på plass innen 1. januar, sier Augustsson.