Energi Norge har valgt Trigger

Mer energi i Trigger Oslo: Interesseorganisasjonen Energi Norge har valgt byrået som sin samarbeidspartner på kommunikasjon. Hensikten er å bidra til å øke tillit og begeistring for Norges største fastlandsindustri, fornybarnæringen.

DSCF5867x
På bildet ser du fra venstre: Lene Lyck Fasting (Trigger), Aslak Øverås (Energi Norge), Tine Baglo (Trigger), Christina Søgård (Energi Norge), Jakob Hoberg, Magdalena Kamøy og Hanna Sætre, alle tre fra Trigger.

Rett før sommerferien gikk Trigger seirende ut av anbudsprosessen, etter tøff konkurranse blant et utvalg reklame- og kommunikasjonsbyråer.

– Anbudsprosessen var inspirerende på alle måter. Ikke bare er dette en næring som virkelig fortjener vår tillit, men det er også en næring vi virkelig kan bidra med å heie frem til å nå vår felles ambisjon om å bli det første landet i verden som kun går på fornybar energi. Sånt kan man virkelig la seg engasjere av. Når folka vi så langt har blitt kjent med er akkurat like fine som ambisjonen, lover det godt, sier konsulent Lene Lyck Fasting.

Samarbeidet gjelder kampanjearbeid for Energi Norge fremover, og er et resultat av en god forankringsprosess inn mot medlemmene deres det siste halvannet året.

– Vi har tatt arbeidet med omdømmebygging på alvor, og har hatt svært gode prosesser internt om hva vi ønsker å få til på vegne av næringen vår. Det er et stort potensial for å gjøre næringen mer synlig. Trigger viste seg frem med en kreativitet og annerledeshet som vi falt for, og vi har tro på at flere vil la seg inspirere og engasjere av det vi skal få til sammen, sier Christina Søgård, kommunikasjonsdirektør i Energi Norge.

Litt mer om Energi Norge

Energi Norge har omlag 300 medlemmer som står for nesten all kraftproduksjon og -distribusjon i Norge. Næringen er den største verdiskaperen i norsk fastlandsindustri og bidrar med 60-70 milliarder kroner årlig til fellesskapet. Fornybarnæringens visjon er at Norge skal ta en global lederrolle som det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden. Norges unike fornybarressurser legger grunnlag for omstilling til et utslippsfritt samfunn og for grønn vekst og nye arbeidsplasser innen næringslivet.