Bærekraftig offensiv fra IKEA og Trigger

Sammen med forskningsmiljøer fra NTNU og Asplan Viak satte IKEA et eget klimamål for norske hjem. – Med relativt enkle grep kan man redusere utslipp knyttet til hjemmet med opptil 25 prosent, sier IKEAs bærekraftsjef, Anders Lennartsson.

86873 2434a original

IKEA eskalerer satsningen på bærekraft og skal være energiuavhengige innen 2020. Nye materialvalg og produksjonsmetoder skal redusere belastningen på miljøet, samtidig som kvalitetsforbedringer gjør at produktene varer lenger. Likevel mener de at noe av det mest virkningsfulle er å veilede selskapets kunder til å ta bærekraftige valg i hjemmet.

– Vår posisjon gir oss et ansvar og en unik mulighet til å påvirke, først og fremst ved å sikre at vår egen virksomhet er bærekraftig, men også ved å gjøre det lettere for kundene våre å leve mer bærekraftig i hjemmene sine. Det er dette vi ønsket å oppnå med «Start hjemme», sier bærekraftsjef i IKEA, Anders Lennartsson.

Hjemmets klimamål

Ved å sette individet i sentrum for all etterspørsel har klimaforskere klart å spore hele 40 prosent av Norges utslipp til valg vi tar i hjemmet. For at vi skal klare å nå FNs togradersmål beregnet forskerne at utslipp fra hjem må kuttes med 25 prosent innen 2020. Dette ble Hjemmets klimamål.

– Det forbruksbaserte perspektivet er interessant fordi det ansvarliggjør hver og en av oss på en ny måte og skaper forståelse for at de små valgene vi tar i hverdagen faktisk har stor betydning, sier Christian Solli, gruppeleder for energi og miljø i ingeniørfirmaet Asplan Viak.

Trigger-konsulent Markus Eckbo Endresen sier seg imponert over at IKEA bruker sin markedsmakt på denne måten.

– Klimakampen er en felles utfordring for oss alle. For å nå togradersmålet er det avgjørende at myndigheter, næringsliv og enkeltpersoner jobber målrettet sammen, blant annet med initiativ som dette, sier Eckbo Endresen.

Steg-for-steg-oppskrift

Det ble utviklet en steg-for-steg-oppskrift på hvordan hjemmets klimamål kan nås med relativt enkle grep. Den faktiske effekten av tiltakene ble målt med en banebrytende, ny klimakalkulator utviklet av det norske gründerselskapet Ducky.

– For å demonstrere løsningene i praksis ble det rekruttert en vanlig familie blant IKEAs kunder. Hjemmet til familien Styrmansen ble forsøkslaboratorium der alle tiltak som ble gjort for å redusere utslippene ble dokumentert. Deretter ble resten av befolkningen oppfordret til å gjøre det samme, forteller Lennartson.

Kuttet utslipp

Kampanjen har gitt gode resultater: I løpet perioden deltok mer enn 3000 familier på forsøket, hvorav flere nådde målet om 25 prosent reduksjon i utslippene. En undersøkelse gjennomført TNS Gallup og analysert av M-Brain, viser at andelen i målgruppen som anser IKEA som et bærekraftig selskap har økt med 12 prosent (fra 50 til 62 prosent). Andelen som sier at IKEA hjelper dem å ta bærekraftige valg i hjemmet har økt med 13 prosent og andelen som vil anbefale bærekraftige løsninger hos IKEA har økt med hele 15 prosent.