Færre norske i reklame-EM

Antallet norske reklamebyråer som vil delta i de europeiske reklamekonkurransene Epica og Eurobest faller.

Reklamekonkurranser i Europa frister tydeligvis ikke norske reklamebyråer like mye lenger. Tallet på norske reklamebryåer som har sendt inn arbeider til de europeiske reklamekonkurransene Epica og Eurobest har falt sammenlignet med i 2006.

For reklamekonkurransen Eurobest har antallet norske byråer gått ned fra fjorårets 18 i 2006 til årets 13.

Færre deltar i Epica Ferske tall fra Epica-konkurransen viser nå at også antallet norske byråer som har valgt å sende inn arbeider til den europeiske reklameprisen Epica faller. I fjor var det 14 norske byråer som ville måle krefter med andre europeiske byråer, mens dette tallet har falt til 12 i år.

De norske byråene som deltar i år er som følger; BTS United, DDB Oslo, Dinamo, Grey, Kitchen, McCann, MediaFront, Robin Good, SMFB, Soda, Try og Uncle Grey.

Men som i Eurobest øker også antallet påmeldte bidrag i Epica. I år har de tolv norske byråene sendt inn 117 arbeider, mot 79 i fjor.

– Trenden i årets Epica er altså at norske byråer sender inn ganske mange flere bidrag, men det er to færre byråer som deltar. Som tidligere år, er svenske byråer langt mer aktive og toneangivende. Men her ser vi altså at selv om antall byråer som deltar øker, leverer de færre bidrag, sier Kampanjes magasinansvarlig Hilde Nyman fra Paris, der hun deltar i juryen i årets Epica.

– Inflasjon i konkurranser Styreleder i Kreativt Forum, Kristian Bye, tror ikke det er snakk om noen trend der norske byråer i økende skygger unna europeiske reklamekonkurranser. Bye tror heller norske reklamebyråer prioriterer tøffere og ulikt.

– Jeg tror ikke færre vil være med å konkurrere, men flere byråer har kanskje blitt noe mer kritiske til hvilke konkurranser man prioriterer og hvilke arbeider man sender inn. Det har litt inflasjon i antallet konkurranser og da bestemmer man seg for hvilke konkurranser som er viktigst. Det tar tid og koster en del penger å sende inn arbeider og ikke minst om man skal ha nøkkelpersoner tilstede i konkurransene også, sier styrelederen i Kreativt Forum, Kristian Bye.

Bye understreker her at han ikke har noen bransjestatistikk fra Kreativt Forum å forholde seg til, og derfor uttaler seg vel så mye på bakgrunn av egen byråerfaring.

– Byråene prioriterer litt tøffere også er det kanskje færre byråer. En del kreative «hot shots» og små byråer har forsvinnet og blitt plukket opp av større systemer, sier Bye.

Flere bidrag samlet sett
Epica er en årlig reklamekonkurranse der journalister fra europeiske reklame- og markedsføringsmagasiner stemmer frem sine vinnere. 34 magasiner fra 27 land deltar i juryen. I år er arrangeres reklamekonkurransen for 21. gang, og det kom inn 5.640 bidrag.

Til sammenlikning kom det inn 5.461 bidrag i 2006. Dette er en vekst på 3,3 prosent.

Det deltar også flere byråer i år; 731 byråer har sendt inn bidrag, mot 703 byråer i fjor, noe som representerer en vekst på 28 prosent.

Selve hovedvinnerne av Epica er klare mandag 26. november.

Artikkelen er også publisert hos Kampanje.