Feilslått Amnesty-kampanje

I Amnestys siste reklamekampanje blir det hevdet at hver fjerde norske kvinne blir utsatt for vold eller mishandling. Kampanjen baserer seg på misbruk av forskning, hevder forsker Ole Texmo i en kronikk.

Artikkelforfatteren skriver i kronikken at Amnesty har benyttet seg av tallfusk og at dette er svært alvorlig når man snakker om at det er brukt til å utforme en stor reklamekampanje.– Konsernsjef Petter Eide, som har bakgrunn fra reklamebransjen, har muligens ønsket seg høye tall for å gi kampanjen et skikkelig løft og tiltrengt legitimitet, skriver blant annet Texmo.

Kort fortalt hevder Texmo at Amnestys tallfusk handler om at de har brukt en tallstørrelse tilsvarende hver fjerde kvinne, fremkommet i NIBRs undersøkelse basert på selvrapporterte definisjoner på ulike typer opplevd vold. Her foretar kvinner i alderen 20-54 år retrospektivt tolkninger av egenopplevde tildragelser som kvalifiserer til betegnelsen vold. I Amnestys kampanje gis det imidlertid inntrykk av at hver fjerde kvinne jevnlig utsettes for livstruende og ødeleggende vold. I NIBR-undersøkelsen redegjøres for metodebegrensninger og problemer knyttet til definisjoner på vold.