Flere kvinnelige partnere i GK

Eva Sannum, Margrethe Geelmuyden og Vibeke Hauge er nye partnere i Geelmuyden Kiese i Norge. Det er nå åtte kvinner og 10 menn i GKs skandinaviske partnerskap.

87549 81eac original
Margrethe Geelmuyden, Vibeke Hauge og Eva Sannum er nye partnere i GK Norge.

I tillegg til Sannum, Geelmuyen og Hauge, fikk GK i går én ny partner fra kontoret i Stockholm samt én fra kontoret i København. GKs skandinaviske partnerskap består etter dette av totalt 18 partnere, hvorav 8 kvinner og 10 menn.

– I GKs konsernledergruppe er vi 50/50 kvinner og menn. For to år siden sa jeg at vi måtte ta oss sammen og få flere kvinner inn på eiersiden. Derfor er jeg stolt og glad for nå å invitere med tre nye kvinnelige partnere i Norge fra 1. januar 2018. Og jeg kan love at ingen inviteres inn på «kvinnekvote». Dette er våre beste seniorrådgivere, som er med på å utvikle GK til et bedre selskap hver eneste dag, sier Hans Geelmuyden, sjef i GK Gruppen.

Fra PR-byrå til fullverdig kommunikasjonshus

Eva Sannum er fra før kreativ leder i Geelmuyden Kiese. Hun jobbet 12 år som tekstforfatter i Try/Apt og Bates Reklamebyrå etter sin utdannelse ved Westerdals School of Communications

– Siden jeg startet i Geelmuyden Kiese for fire år siden, har GK Oslo gått fra å være et PR-byrå til et fullverdig kommunikasjonshus. Vi har jobbet oss inn på reklamebyråenes territorium, og det GK jeg nå representerer, er et samfunnsengasjert byrå jeg er skikkelig stolt av. Som partner får jeg sitte litt nærmere på Hans, og kan holde ham i ørene dersom han skulle finne på å glemme sitt mantra; at kreativitet er kommunikasjonens hjerte, sier Sannum.

Margrethe Geelmuyden er seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese med 25 års erfaring fra kommunikasjon og strategi, som rådgiver, foreleser, forfatter og journalist.

Vibeke Hauge er seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese og har nærmere 20 års erfaring med kommunikasjonsrådgivning. Hun har særlig arbeidet med bransjene trening, helse og ernæring, IT, offentlig sektor og energi/miljø.