Følg med på YouTubes Cannes-konkurranse

Del to i Young Lions-konkurransen er i gang.

11978 bbb96 original

Første del i YouTubes Young Lions-konkurranse var å lage ide og film i løpet av 48 timer. Briefen gikk ut på å lage en 60-sekunders viral for den veldedige britiske organsisasjonen Oxfam.

Nå er andre del av konkurransen i gang. Den går ut på å generere flest mulige visninger og positive tilbakemeldinger. I skrivende stund er det seks dager igjen av avstemmingen før konkurransen avgjøres.

Følg konkurransen her.


Annonse: