Fornærmet amerikanere

Absolut kreerte en annonse for det meksikanske markedet som på humoristisk vis spiller på nasjonalistiske strenger. Resultatet ble imidlertid at konservative amerikanere så rødt, og at kampanjen umiddelbart ble stanset.

6024 46e4b original

Med slagordet «In an Absolut World» og et kart som viser det nordamerikanske kontinentet før krigen mellom USA og Mexico i 1848, ville Absolut kjæle med meksikanerne på nasjonalistisk vis. Problemet oppsto da et nordligere marked reagerte med avsky.

På kartet ser vi store deler av det som i dag er USA innenfor meksikanske grenser: California, Texas, Arizona, New Mexico og et par andre stater som frem til 1848 tilhørte meksikansk territorium.

Absolutt mellomtittel Konservative amerikanere fra både politikk og bloggosfære har hylt opp om meksikansk arroganse, noe som har avlet mange illisinte artikler og dårlige Absolut-ordspill. Og de har temmelig unisont oppfordret til boikott.

Ettersom USA er Absoluts desidert største marked, var vodkaprodusenten – som nylig skiftet hender fra svenske til franske eiere – brennkvikke med å trekke tilbake kampanjen fra det meksikanske markedet. På lørdag gikk de ut med en apologi:
– Annonsen hadde på ingen måte til hensikt å fornærme eller ydmyke, den forsvarer heller ingen endrede grenser, støtter ikke antiamerikanske strømminger eller er en kommentar til immigransjonskontroversen i USA.