Fremdeles tregt i reklame-markedet

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen for 1. tertial 2019 er klar. Tallenes tale viser at det fremdeles er lavere reklameinvesteringer enn i fjor på samme tid. Etter årets fire første måneder ser vi en negativ utvikling på 5,4 prosent.

93331 36405 original

April isolert sett hadde en tilbakegang på 1,1 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Mens påsken i år var i april, så var den i mars i 2018.

Daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.– Det er positivt at markedet ikke går mer ned enn 1,1 prosent når vi vet at påsken var en del av april måned i år. Sånn sett tar vi igjen litt av det tapte – og vi er minus 5,4 prosent ned i forhold til første tertial i fjor, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

Mens det i fjor i samme periode ble omsatt reklame for 3,50 mrd NOK i første tertial, ble tilsvarende i år på 3,31 mrd NOK.

– Til sammenligning var vi 7,0 prosent ned etter årets første kvartal i år, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Sånn sett så opererer vi med et lavere minustall i første tertial sammenlignet med første kvartal, sier Mandt Larsen.

TV viser fremdeles minus etter årets fire første måneder, selv om minus-tallet er noe mindre enn etter årets tre første måneder. Isolert sett hadde TV en nedgang på 4,7 prosent i april måned. Akkumulert for årets fire første måneder lander man nå på minus 8,3 prosent.

– TV faller fortsatt. Det er klart at det merkes når den største reklamebæreren ifølge våre målinger faller såpass mye. TV har tyngde i det norske mediemarkedet, sier Mandt Larsen.

Internett-oppgang

Man ser flere prosentvise plusser i april 2019 i forhold til april 2018. Blant annet hadde internett en oppgang på 3,2 prosent i april, som betyr at man i årets fire første måneder lander på minus 1,2 prosent for internett som reklamebærer. Akkumulert er det mobil/tablet som viser størst vekst med 11,6 prosent, mens display faller med 9 prosent i samme periode.

Dagspresse fikk en pen oppgang i april på 6,3 prosent – og det førte til minus 9 prosent akkumulert for perioden.

– Dagspresse fortetter å falle sterkt i reklamemarkedet, og det er også i tråd med fallende opplagstall og lesertall gjennom mange år. Sånn sett er det ingen bombe, kommenterer Mandt Larsen.

Nærmer seg null-vekst

Tidligere vekst-kanaler som utendørs og kino nærmer seg null-vekst eller er der etter første tertial. Kino er på minus 2,8 prosent etter første tertial, mens utendørs nå er på 0,0 prosent i endring sammenlignet med samme periode i fjor.

– Nå har vi lagt bak oss en tungt første tertial i reklamemarkedet ifølge Mediebarometeret. Det er alltid vanskelig å spå om fremtiden. Men det er lov til å håpe på sterkere medieomsetning i tiden fremover, slik at nedgangen i alle fall blir mindre utover året, sier Mandt Larsen.

Mediebyråforeningens Mediebarometer viser netto innrykket medieomsetning måned for måned, etter rabatter og før eventuelle provisjoner. Både medlemmer av Mediebyråforeningen og ikke-medlemmer rapporterer inn til Mediebarometeret.