Fritt Ord finansierer karikatur-stilling

Dagsavisen-tegner Siri Dokken ansettes som lærer i satiretegning ved avdeling Design. Stillingen finansieres av Fritt Ord og blir den første privatfinansierte stillingen på Kunsthøgskolen i Oslo.

86895 b978b original
Illustrasjon: Siri Dokken

Siri Dokken ansettes som lærer i satiretegning ved KHiO avdeling for Design. Foto: Fredrik Bjerknes

Fritt Ord-stillingen er en 20 prosents stilling over fire år i perioden 2018–2021, der hovedmålet er å styrke den frie, meningsbærende tegningen i samtidens og fremtidens medie-Norge.

Siri Dokken er på toppen av vår ønskeliste til å være med på denne faglige nysatsingen, sier dekan Karianne Bjellås Gilje. – Vi i fagmiljøet gleder oss nå stort til å etablere samarbeidet med Siri Dokken og medie-Norge de kommende årene.

Tradisjon og nysatsing

Norge har en spesielt rik tradisjon for avis- og satiretegning, dels på grunn av vår historie som «nylig» uavhengig nasjon, dels på grunn av mangfoldet av aviser, tidsskrifter og andre publikasjoner som benyttet seg av tegnere. Og ikke minst fordi «Tegneskolen», som senere skiftet navn til Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS), ble etablert allerede i 1818. I 1996 gikk SHKS inn som del av KHiO.

– Jeg er svært glad for å bli vist denne tilliten, sier Siri Dokken. – Jeg ser fram til å samarbeide med landets mest sentrale fagmiljø innen tegning og design om denne nysatsingen, og tror initiativet vil ha stor betydning for nytenking innen satiretegning og annen meningsbærende tegning.

Fra Gulbransson til Kaltenborn

– Bare fire år etter at Norge fikk egen grunnlov, ble skolen som skulle forme det visuelle uttrykket til den selvstendige staten etablert. Vår institusjon har en imponerende liste over alumni å vise til innen satiretegning, sier Bjellås Gilje.

Hun kan vise til navn som Olaf Gulbransson, Finn Graff, Nils Aas, Randi Monsen, Fredrik Stabel, Ulf Aas, Borghild Rud, Inge Grødum, Egil Nyhus, Firuz Kutal, Randi Matland, Ørjan Jensen, Bendik Kaltenborn (stipendiat ved avdeling for Design) og nå Siri Dokken.

– Det er en faglig drøm når vi nå, i tide til markeringen av tegneskolens 200-årsjubileum i 2018 og i samarbeid med Fritt Ord har på plass en ny satsing innen satiretegning, sier Bjellås Gilje.