Gjerseth og Røthe fronter nytt byrå

Tidligere BBDO-sjef Ståle Gjerseth fronter det nye oslokontoret til bergensbyrået Reaktor ID. Med seg på laget har han blant annet tidligere faglig leder i Kreativt Forum, Knut Røthe.Reaktor ID har brukt 2007 til å etablere Reaktor ID Oslo. I tillegg til kreativ leder Røthe og byråleder Gjerseth, er også Gina Evjen, Kim Taanevig og Pia Falk Lind med på eiersiden sammen med det bergensbaserte byrået.

– Reaktor ID har lykkes svært godt de siste årene og deres tanker og arbeidsmetodikken som er utviklet av ID Capital stemte godt overens med hvordan vi hadde lyst at vårt nye byrå skulle bli, uttaler Ståle Gjerset.

Tettere på kunden Gjerseth mener det er rom for et byrå som jobber tettere sammen med kundene og er mer åpne for å jobbe med eksterne samarbeidspartnere i ideutviklingsfasen.
– Vi tror bransjen vår har vært for konservativ både på organisering, bruk av ideverktøy og åpenhet i samarbeid med kunder og andre kreative miljøer. Dette har vi gjort noe med og vi ser allerede at det faller i god jord hos kunder og samarbeidspartnere.

Reaktor ID Oslo jobber allerede med kunder som Bluewater Insurance, NutriPharma, Hansa Property Group og fotofestivalen Nordic Light