Gjorde inngangspartiet til digitalt eksperiment

BEKK har utforsket The Internet of Things i sitt egen inngangstrapp.

60256 857f3 original
60259 35b18 original
Dashbordet
60262 5a40e original
60265 14a42 original
60271 6a275 original
Moodboard i trappa
60274 e4554 original
Sensorer

Et team av designere og utviklere hos BEKK har gjort byråets inngangstrapp til et sammenkoblet miljø. Ved hjelp av programvare, sensorer som fanger opp bevegelser og lyd, samt datavisualisering har de eksperimentert med Internet of Things, eller «tingenes internett» på norsk

«Digital meets Physical»

Det interne prosjektet ble satt i gang med formål å få innsikt og erfaring med å koble programvare og fysiske gjenstander, og har vært gjennomført i tillegg til ordinære kundeprosjekter. Det hele startet med den kreative workshoppen «Digital meets Physical», der designere og utviklere møttes for å utforske forskjellige muligheter.

Gruppen kom opp med fire forskjellige idéer til konsepter, alt fra vegginstallasjoner, emosjelle roboter og en digitalt sammenkoblet trappoppgang. Idéene ble tatt videre og fokusert mot hovedtrappen i inngangspartiet hos BEKK, det det ble forvandlet til et sammenkoblet miljø ved bruk at sensorer og datavisualisering. Et av resultatene er at besøkende vil oppleve at det oppstår linjer på veggen i takt med trinn og tempo.

Resepsjon med dashboard

Resepsjonen er utstyrt med et dashbord der trafikken i trappen fanges opp og vises, og i tillegg viser den sanntidsdata fra Ruter, og i en senere versjon kommer info om ledige bysykler i nærheten. Også trafikk fra «Socialcast», som er BEKKS interne kommunikasjonsnettverk, mates inn i dashbordet.

Les mer om prosjektet, se film og mange flere bilder på BEKKs egen blogg.