Gris! På innsiden av fjøsdøra

Med sin nye webserie åpner MatPrat fjøsdøra og ønsker forbrukerne velkommen inn.

91638 b9fce original
GRIS! Trailer
91639 a3cd7 original
GRIS! Episode 1: Smågris
91640 5cb02 original
GRIS! Episode 2: Slaktegris
91641 abf37 original
GRIS! Episode 3: Transport og slakt

I år har MatPrat lansert kampanjen «Gris! På innsiden av fjøsdøra» der målet er at forbruker skal bli bedre kjent med den norske svinebonden og norsk matproduksjon. For å gi forbruker et innblikk i en næring som få har kjennskap til, har MatPrat lansert en dokumentarserie bestående av tre episoder, der vi belyser ulike deler av matproduksjonen.

Forbrukerne reflekterer mer over matvalgene sine og konsekvensene av disse enn tidligere, noe en undersøkelse utført av Opinion Consumer Stories viser. Tall fra SSB viser at 8 av 10 nordmenn bor i byer, noe som gjør at det er en betydelig større avstand til matproduksjon og husdyrhold nå enn før.

Dyrevelferd, bærekraft og sunn mat

– Forbrukerne er blitt mer bevisst på kvaliteten på maten og at kjøttet skal komme fra dyr som har hatt et godt liv, sier prosjektleder Kristin Aamot Juliebø i MatPrat.

Dette viser en undersøkelse gjort av Skuterud og Kløvstad på vegne av MatPrat, hvor 8 av 10 nordmenn oppgir at de vektlegger dyrevelferd som et avgjørende kriterium, gitt at smak og kvaliteten ligger til grunn.

I tillegg til dyrevelferd er bærekraft og helse/ernæring viktige temaer norske forbrukere er opptatt av.

– Vi har derfor laget en mini dokumentarserie om svineproduksjon, der vi belyser enkelte av disse temaene. Det er valgt en dokumentarisk tilnærming for å gi et realistisk bilde av selve svineproduksjonen. Vi håper at filmene kan bidra til at gapet i innsikt og kunnskap mellom forbruker og de som lager maten vår, blir litt mindre, avslutter filmprodusent Silje Larsdotter Hådi-Siverts i MatPrat.

Et nært og nøytralt blikk

Ifølge MatPrat har regissør Audun Selsjord Bratlies «dokumentariske blikk og jakt på de ekte øyeblikkene» betydd mye for resultatet.

– Det viktigste for meg var at vi fikk et nært og nøytralt blikk på hva som faktisk foregår bak fjøsdørene. Den etiske diskusjonen og utvidelse av bevissthet rundt våre kjøttvaner og kjøttindustrien generelt er for meg et veldig viktig tema. Jeg mener vi mennesker skal respektere, men også sette spørsmålstegn ved våre urgamle mattradisjoner. Derfor var det avgjørende for meg med dette prosjektet å vise svinenæringen slik den er og slik jeg opplevde den med egne øyne, sier Bratlie.

Filmene kan også sees på MatPrats kampanjeside og MatPrats YouTube-kanal.

GRIS! Trailer

GRIS! Episode 3: Transport og slakt

GRIS! Episode 2: Slaktegris

GRIS! Episode 1: Smågris