Gro Myking leder Effekt-juryen

Jurylederen i Gullblyanten Effekt, den nye kategorien i årets konkurranse, er Gro Myking i KLP. – Det er en stor ære å bli forespurt om å lede juryen, særlig siden det er første gang kategorien skal innlemmes i Gullblyanten, forteller hun.

95710 67445 original
Gro Myking.

Gro Myking er konserndirektør for kommunikasjon og marked hos KLP, hun har tidligere vært CMO i Posten Norge, og har jobbet på byråsiden i Kitchen som konsulent. Hun ledet også den siste Stella-juryeringen i 2017, og blir altså den første som leder Gullblyanten Effekt, som er en videreføring av Stella.

– Nå skal Stella med sin stolte historie bli en del av Gullblyanten, og det blir spennende å se hvordan det vil slå ut i praksis, altså om effektdimensjonen blir tydelig og synlig i en større konkurranse med mange kategorier. Gullblyanten har en særstilling i bransjen, og jeg håper og tror at Effekt vil finne sin naturlige plass og få lov til å skinne sammen med de kreative prisene. Jeg gleder meg til å begynne, sier hun til kreativtforum.no.

– Mange forskjellige innfallsvinkler

Å juryere effekt er imidlertid ingen enkel sak, og hun er forberedt på at juryen vil møte utfordringer.

– Det er selvsagt vanskelig å spå før man ser casene, men jeg håper den største utfordringen blir at det er mange gode caser og at det blir vanskelig å finne den beste. Erfaringsmessig er det alltid både spennende og krevende at man juryerer med et litt ulikt utgangspunkt, fordi en jury som består av kundesiden, kreative byråer, mediebyråer, analysemiljøer og akademia nødvendigvis har mange forskjellige innfallsvinkler, men det er også det som gjør resultatet fra en slik juryering så grundig og bra, sier hun.

– Veldig viktig å tenke langsiktig på merkevarebygging

Ifølge Myking er det alltid en utfordring for en jury at det er lettere å se resultatene fra A til Å på de korte, konkrete, målbare kampanjene på produkt-, tjeneste- eller salgs-nivå, enn på de langsiktige, strategiske og merkevarebyggende satsingene.

– Og det synes jeg er litt synd, fordi jeg tror at det er veldig viktig å tenke langsiktig på merkevarebygging og å ha en strategisk retning for det man gjør for merkevaren. Men det er jo sjelden slike satsinger blir premiert i effektkonkurranser, fordi det er litt vanskelig å måle all innsats og alle kriterer over lengre tid. Og da kan det bli litt slik at man sitter og diskuterer epler og pærer i en jury, selv om man selvsagt forsøker å legge inn også den type vurderingskriterier inn i juryeringen. I vår tid med et fragmentert mediebilde og mye kortsiktig fokus, mener jeg at langsiktig merkevarebygging er viktigere enn noen gang for annonsørene. Det er strategisk viktig og noe som ikke bør ofres når budsjettene besluttes.

– Helt andre muligheter

Stella har aner tilbake til 1999. Har måten vi måler effekt på bedret seg siden den gang?

– Det vil jeg helt klart svare ja på. Den store endringen er jo at vi i dag har helt andre muligheter til å måle løpende effekter, time for time, dag for dag. Tidligere stoppet du opp etter en kampanje og gjorde opp status, og lot resultatet influere hvordan man gjorde det neste gang. Nå kan vi følge dette i sanntid på noen typer målinger, og sammen med klassiske kommunikasjonsmålinger og kvalitative elementer, gir dette et mye rikere bilde. Så vi har større muligheter enn noen gang til å justere virkemidlene løpende.

***

Fristen til å sende inn arbeid til Gullblyanten er 23. januar. Prisutdelingen foregår på Clarion Hotel The Hub fredag 6. mars. Frist for å kjøpe billett: 14. februar.