Gyro vant rammeavtale med Avinor

Event- og opplevelsesbyrået Gyro skal bistå Avinor med arrangementer og annen opplevelsesbasert kommunikasjon for reise- og næringslivet tilknyttet Avinors rutenett.

94694 2b98d original
Kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor og rådgiver Harald Stokke i Gyro.

Kundeansvarlig Harald Stokke i Gyro er svært fornøyd med avtalen som strekker seg over tre år, med mulighet for forlengelse.

– Vi er superstolte over å vinne Avinor til Gyro og ser frem til å jobbe tett med Avinor. Det er en spennende og viktig samfunnsaktør med et betydningsfullt nasjonalt oppdrag.

– Vi opplevde stor interesse for denne kontrakten, og samlet sett var Gyro byrået som kom best ut av konkurransen. Vi satt særlig pris på deres innovative løsninger og gode tanker rundt utnyttelse av arrangementer, også for publikum utover de som er fysisk tilstede på eventet", sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor.

Gyro har et bredt spekter av leveranser innenfor event og opplevelsesbasert kommunikasjon, i tillegg til inhouse filmproduksjon og avansert digitalt innhold. Omfanget på avtalen er anslått til 10-30 mill. de neste tre årene og Gyro er i gang med løpende leveranser til Avinor.