Hägg blir McCann-sjef

Calle Hägg er ny administrerende direktør i McCann Oslo.

89391 e6eef original
Calle Hägg og Richard Bonner-Davies

Calle Hägg jobber allerede som rådgiver hos McCann Oslo. Ifølge Richard Bonner-Davies, president i McCann Nordic, var Häggs engasjement, entusiasme og evne til å bringe frem det beste i menneskene rundt seg, noe som umiddelbart gjorde ham til en naturlig benchmark i evalueringen av alle de andre kandidatene i ansettelsesprosessen.

– Calle er en av over 50 personer i markedet som er vurdert til denne stillingen. Han har allerede gjort et solid stykke arbeid for byråets kunder og lagt til rette for gode resultater. Han er også en utmerket leder med tilstedeværelse, varme og respekt for kolleger og samarbeidspartnere. Han er dedikert til utviklingen av både menneskene rundt seg og kundenes forretningsresultater. Dessuten er Calle den perfekte nordiske lederen, en svenske som vokste opp på grensen til Danmark og som har bodd i Norge siden 2001. Dette gir ham dyp forståelse for markedene vi opererer i, sier Bonner-Davies.

Gjennom Häggs 18 år lange yrkeskarriere har han jobbet på både kunde- og byråsiden.

– Calle var til slutt det selvsagte valget til jobben, sier Bonnier-Davies.

– Sultent McCann Oslo-team

– Jeg er takknemlig og stolt over å få lede et fremoverlent og sultent McCann Oslo-team, og ikke minst være en del av et dynamisk kommunikasjonshus sammen med Scandinavian Design Group og Drive Oslo som totalt teller godt over 100 personer. Vår samlede kraft er enorm, og vi jobber sømløst på tvers for å kunne tilby kundene ende til ende løsninger fra merkevarestrategi til utvikling av effektiv kommunikasjon i alle kanaler, sier Hägg.

– Med et stort team av spesialister og et kraftig nordisk- og globalt nettverk, bygger vi nå på den sterke posisjon vi allerede har og videreutvikler for å møte morgendagens krav fra markedet og våre kunder. Jeg gleder meg virkelig til reisen, avslutter han.