Har vunnet prestisjeoppdrag for Norges Bank

SixSides, Hyper og Back vant anbudskonkurransen om å lage Norges Banks nye kunnskapssenter.

64969 bab35 original
Fra venstre: Torgrim Nordeidet (SixSides), Thomas Nesse (Back), Hilde K. Bendixen (Norges Bank), Knut Sverre (Hyper) og Andreas Andersen (Norges Bank).

Etter en omfattende anbudsrunde har Norges Bank tildelt SixSides, Hyper og Back prestisjeoppdraget med å utvikle Norges Banks nye kunnskapssenter. Senteret åpner sommeren 2016 og har elever i videregående skoler som primærmålgruppe.

– Teamet har levert et helhetlig utarbeidet konsept med god pedagogisk oppbygning og gjennomarbeidet dramaturgi. Konseptet har potensial til å bli en snakkis blant elever i videregående skole, som er primærmålgruppen for senteret. Vi oppfatter også sammensettingen av teamet med Hyper, Back og SixSides som et team med høy spisskompetanse og de tildelte ressursene som sterke for å sikre en god gjennomføring, sier Hilde K. Bendixen og Andreas Andersen, seniorrådgivere i Norges Bank.

Omfattende anbudsprosess

Anbudet er det største i sitt slag på mange år. Det har derfor vært hard konkurranse blant en rekke av de ledende kommunikasjonsmiljøene om å få oppdraget.

– Anbudsprosessen var omfattende og krevende, men samtidig utrolig spennende og lærerik. Vi var tre dyktige fagmiljøer som raskt fant tonen i den kreative og konseptuelle fasen. Vi engasjerte i tillegg forfatter og Dr.oecon. Gunhild J. Ecklund som fagøkonomisk rådgiver i anbudsarbeidet og hun vil også delta som en sentral ressurs når vi nå går i gang med gjennomføringen av prosjektet, forteller Torgrim Nordeidet fra SixSides.

– At Norges Bank valgte oss som partnere til dette prestisjeprosjektet er en stor ære. Vi er allerede godt i gang med å detaljere konseptet vi skisserte rammene for i anbudet, sier tre fornøyde partnere: Knut Sverre fra Hyper, Torgrim Nordeidet fra SixSides og Thomas Nesse fra Back.

Om partnerne

SixSides er et av Norges ledene miljøer innen utvikling og design av opplevelsessentre. Hyper er et av Norges største digitale kommunikasjonsbyråer. Back er et teknologiselskap som spesialiserer seg på styringssystemer rundt scenografiske formidlingsløsninger.