Her er Norges 50 fremste teknologikvinner

– Skal vi møte fremtidens behov for teknologisk kompetanse må vi ha med flere kvinner, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

88780 bf844 original
En veldig bokstavelig tolkning av begrepet «teknologikvinne», fra «Ex Machina» (Alex Garland), 2015. (foto: United International Pictures)

Vi står midt i en digital revolusjon, og norsk næringsliv trenger problemløsere av begge kjønn for å lykkes. På kvinnedagen 8. mars kårer Abelia og Oda-Nettverk Norges 50 fremste teknologikvinner.

– Målet med denne kåringen er å synliggjøre de mange kvinnelige talentene innenfor teknologi, sier styreleder Kristine H. Næss i Oda-Nettverk.

Må rekruttere fra hele befolkningen

I dag er det en overveldende majoritet av menn som jobber med teknologi. For eksempel utgjør kvinner kun 26 prosent av de ansatte og 17 prosent av topplederne i IT-næringen. Samtidig øker behovet for IT-kompetanse.

– Hvis vi skal tiltrekke oss de beste, kan vi ikke bare rekruttere fra halve befolkningen, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia. – Når kvinner ikke velger teknologi, er det ikke først og fremst et tap for dem, men for bedriftene og samfunnet.

Målet med kåringen er å rette søkelyset mot flere av de dyktige teknologikvinnene vi har i Norge, og er en del av STAR-programmet som skal øke antallet kvinner i IT-næringen generelt og blant IT-ledere spesielt. Kåringen har tre kategorier: Ledere, gründere og fagledere, og juryens formål har også vært å få frem ukjente kandidater.

Gründere:

Laila Danielsen, Elliptic Labs
Karen Dolva, NoIsolation
Åste Einn, Payr
Kristil Erla Håland, JodaCare AS
Kathrine Molvik, FeC AS
Sigrid Petersson Nedkvitne, Friskus AS
Marianne Bratt Ricketts, Vibbio
Christine Spiten, BluEye Robotics
Anne Lise Waal, Attensi
Ingrid Oline Skeide Ødegaard, Appear.in

Ledere:

Camilla Amundsen, Talkmore
Christel Borge, Dipper
Kjersti Jamne, Telia
Lena Lundgreen, Microsoft
Anette Ottar, Evry
Anne-Sofie Risåsen, IBM Norge
Hanne Rønneberg, SINTEF
Ingjerd Blekeli Spiten, DNB
Hege Støre, TeleComputing
Ellen Dahler Tuset, Kongsberg Norspace

Fagledere:

Mounia Fennefoss Benarbia, EVRY
Hemdan Bezabih, Telia
Anette Beckstrøm Holtedahl, Powel
Bente Lønnquist Busch, EVRY
Laila Dahlen, Schibsted Marketplaces
Anette Dahlstrøm Ståløy, Dirtybit
Kristin Margrethe Flornes, IRIS/NORCE
Tonje Foss, Atea
Hanne Granum, Compello
Tone Merete Hansen, Kongsberg Digital
Elisabet Line Haugsbø, DNV GL
Astrid Hvattum, Geodata
Marie Moe, SINTEF
Inger Mjøseng Johansen, Accenture
Karoline Klever, Microsoft Norge
Elisabeth Birkeland Kvalheim, Statoil
Wenche Kvalvaag, Zalaris
Katharina Mosheim, Telia
Hanne Tangen Nilsen, Telenor
Annelene Næss, Telenor
Ingvild Næss, Schibsted Media Group
Gina Burøy-Olsen, Komplett Mobil
Tonia Pedersen, Draga AS
Rebecca Razulis, Gelato
Gøril Rønning, Capgemini
Lillan Røstad, Sopra Steria
Tina M. Skagen, eSmart Systems
Marianne Styrman, Webstep
Guro Emilie Næss Sverreng, Sweco
Astrid Undheim, Telenor

Hederlig omtale:

Her listen over allerede godt etablerte teknologikvinner som er unntatt nominasjon til Norges 50 fremste teknologikvinner, og som i stedet får hederlig omtale som forbilder for kvinner i teknologi:

Alexandra Bech Gjørv, SINTEF
Anne Marit Panengstuen, Siemens
Berit Svendsen, Telenor
Hege Skryseth, Kongsberg Digital
Kimberly Lein-Mathisen, Microsoft
Toril Nag, Lyse
Tonje Sandberg, Accenture
Grete Aspelund, Sweco
Anne Berit Rørlien, Viken Fiber
Maria Moræus Hansen, DEA Deutsche Erdoel AG
Jannicke Nilsson, Statoil
Elisabeth Tørstad, DNV GL
Hege Toft Karlsen, Eika-gruppen
Marit Collin, Kantega

Juryen har bestått av:

Berit Svendsen, konserndirektør i Telenor Skandinavia
Anne Grethe Solberg, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet
Jan M Moberg, administrerende direktør i Teknisk Ukeblad Media AS
Walter Qvam, styreleder i SINTEF og Digital Norway
Kristine Hofer Næss, styreleder i ODA-Nettverk
Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia