Høssing kommune skritter ut

Hørt om Høssing Kommune? Ikke det? Det er fordi du ikke har sett Høssing Kommunes Info Video Kanal.

37512 9981b original

– Det finnes ingen kommuner som vår i hele verden. I hvert fall ikke i vårt distrikt. Undersøkelser viser at folk flest ikke er interessert i å se informasjonsfilmer om norske kommuner. Det har vi tenkt å gjøre noe med, så framt vi får folk til å se informasjonsfilmen vår, da. Hvorfor folk skal sette av tid til å se informasjonsfilmer om Høssing Kommune? Det vil komme fram i informasjonsfilmene, forteller ordfører Hroar Stiltskin

Undersøkelser viser at folk flest ikke er interessert i å se informasjonsfilmer om norske kommuner. Det har vi tenkt å gjøre noe med, så framt vi får folk til å se informasjonsfilmen vår, da.

Med sin nye satsning på digitale medier gjennom sin «Info Video Kanal» vil Høssing markere seg på distriktskartet her til lands.

Avtale med NRK

Som den første kommunen i Norge har Høssing fått en avtale med NRK Nett-TV om å formidle seks episoder av sin «Høssing Kommunes Info Video Kanal». Målet er å gi både objektiv og subjektiv informasjon om kommunens drift, målsetninger og satsningsområder.

Ingen kjenner Høssing bedre enn Høssing kommune selv. En Info Video Kanal vil derfor være en utrolig god måte å bli kjent med oss på.

– Det er viktig for en kommune i 2013 å innse at PR-virkemidler ikke bare er sånn det var før. En ny tid har kommet, både for mediene og kommune-norge, en tid med formidling ikke bare i førersetet, men på alle plassene i bilen. Høssing tar med dette skrittet over i Virtual Reality, sier ordfører Stiltskin.

Lokaldemokratiet

Første episode handler om demokrati i Høssing, og vil ta for seg de viktigste elementene i hvordan et lokaldemokrati fungerer. For er det ikke nettopp lokaldemokratiet som holder liv de små demokratiene som finnes over vårt ganske land? Jo, det er det.

Og andre episode tar for seg «helse i Høssing». Og tredje tar for seg «ung i Høssing». Og slik fortsetter det i seks episoder.

I en offisiell uttalelse fra kommunens informasjonstjenste står det at «ingen kjenner Høssing bedre enn Høssing kommune selv. En Info Video Kanal vil derfor være en utrolig god måte å bli kjent med oss på.»

Se første episode i første sesong av «Høssing Kommunes Info Video Kanal» her.

Flu Hartberg, Nils Petter Mørland, Håkon Bogen og Alexander Oxholm har bakgrunn fra teknologi, tegnerserier, teater, bøker, desinfeksjon og multer. De er satt samme som PR-team av Høssing Kommune i anledning serien.Annonse: