Hvordan lykkes kommersielt på Snapchat?

Social Marketing-byrået Patchwork sitter igjen med tre tydelige konklusjoner etter å ha gjennomført et studium om hvordan kommersielle aktører kan lykkes på Snapchat.

64369 fb424 original
Fra fokusgruppene om Snapchat.

Snapchat vokser raskt og er i dag en av de viktigste sosiale kanalene for unge. Som kommersielt medium er det imidlertid fortsatt relativt uutnyttet. Det skandinaviske SoMe-byrået Patchwork har derfor gjennomført en undersøkelse ved hjelp av fokusgrupper i målgruppen 14-23 år. Byrået ønsket å finne ut hva de mest ivrigere brukerne av kanalen forventer seg av kommersielle aktører.

Fra fokusgruppene og diskusjonene som oppsto sitter Patchwork igjen med tre konklusjoner:

  • Annonsører må lære seg å beherske Snapchat fullt ut. Innhold som er laget for andre apper og kanaler har ingenting der å gjøre.
  • Annonsører må stille relevante spørsmål til sitt publikum, hvis ikke vil målgruppen ikke føle relevans i budskapet.
  • Som i andre kanaler: video er alltid å foretrekke framfor bilder. Innholdet bør også alltid ha en «back stage-følelse» og være variert.

Merethe Nyvold Johannessen, leder for Patchwork Norway.– Disse funnene bekrefter at man som i alle andre sosiale medier må tilpasse seg kanalen for å oppnå kommersiell effekt, sier leder for Patchwork Norway, Merethe Nyvold Johannessen.

– For Snapchat er dette viktigere enn noensinne. De unge i Norge bruker sosiale medier mer og mer, og bruken av Snapchat øker voldsomt. På denne plattformen ønsker de å bli møtt med samme språk og samme adferd som de selv bruker. Det kan være utfordrende for markedsførere å finne den rette oppskriften for denne kanalen, men dersom man lykkes kan man til gjengjeld skape stort engasjement i en målgruppe som er vanskelig å nå, sier hun.

Fokusgruppene ble gjennomført i Stockholm ved Emma Blom, leder for Patcwork Sweden. Du ser video fra samlingene i mediespilleren.

Fra fokusgruppene om Snapchat.