Innovasjon Norge velger SDG

Innovasjon Norge har valgt Scandinavian Design Group som leverandør av design og kreative tjenester.

93802 9efca original
Liv Marit Næss (SDG), Nicklas Haslestad (SDG), Marie Slettvold (SDG), Markus Ekornes Myhre (IN) og Astrid Mathisen (IN).

Innovasjon Norges mandat og deres oppdrag blir stadig viktigere i fremtiden, hvor Norge og den økonomiske modellen i større grad vil være enda mer avhengig av effektiv tilrettelegging for både innovasjon, entreprenørskap og bærekraftig utvikling. Det å få være en bidragsyter inn i dette arbeidet er noe SDG sier de er stolte og glad for å være en del av. Avtalen betyr at SDG blir Innovasjon Norges totale samarbeidspartner innen design og kreative tjenester.

– I denne anbudskonkurransen har noen av Norges mest toneangivende byråer levert tilbud, så det har vært en vanskelig konkurranse å bedømme, sier Markus Ekornes Myhre, fagansvarlig for merkevare i Innovasjon Norge.

– Likevel utmerket SDG seg som svært dyktige både strategisk, konseptuelt og håndverksmessig i bredden av visuelle og kreative tjenester. De leverte et solid tilbud på alt fra identitetsarbeid og animasjon til ekspresstjenester og utvikling av malverk, avslutter Myhre.

Har jobbet sammen tidligere

SDG har gjennom arbeid med prosjektene Merkevaren Norge og den digitale tjenesten The Explorer, god erfaring med andre deler av organisasjonen, og har derfor dannet seg et godt inntrykk hva slags partner Innovasjon Norge har behov for.

– Vi ser frem til å jobbe tett med Innovasjon Norge og kunne få ta del i de viktige oppgavene de nå tar fatt på i form av bærekraftig utvikling og økonomisk transformasjon. Vårt felles mål er å kunne skape vekst og verdiskapning, med innovasjon og design som viktige drivere i denne prosessen, sier Liv Marit Næss, kundeansvarlig for Innovasjon Norge i SDG.

Gjensidig partnerskap

Avtalen gjelder fra 11. juni 2019. Den har en varighet på to år, med mulighet for 1+1 års forlengelse. Avtalen erstatter konsernets tidligere avtaler med designbyrået Bleed og Fete typer.

– Det å få jobbe sammen med en så kompetent organisasjon, med et så viktig samfunnsoppdrag, er utrolig givende. De prosjektene vi har fått jobbet sammen på frem til nå har vært preget av gjensidig partnerskap som har ført til mange fantastiske løsninger, og vi ser frem til å utvikle mange bra ting sammen med Innovasjon Norge de kommende årene, sier CEO Anne Marie Brady i Scandinavian Design Group.