Innovasjon Norge velger TRY Råd

Etter en omfattende byråkonkurranse har Innovasjon Norge valgt TRY Råd som nytt kommunikasjonsbyrå.

Tryt Rådx
Bård Hammervold i TRY Råd og Kristin Welle-Strand i Innovasjon Norge.

– TRY Råd har relevant og spennende kompetanse, sier Kristin Welle-Strand, kommunikasjonsdirektør i Innovasjon Norge. – De ligger langt framme i ulike kommunikasjonsformer og kanaler, og vi opplever at de kobler samfunns- og markedskommunikasjon på en innovativ og effektiv måte. Dette er viktig for oss for å nå ut til enda større del av norsk næringsliv og for å være en relevant partner i deres innovasjons- og omstillingsprosesser. Innovasjon Norge har kontorer over hele Norge og i 30 land rundt om i verden, og vi må være nytenkende for å nå fram med vår kommunikasjon til riktige målgrupper, sier Welle-Strand.

– Kjempet for å få tillit

Anbudskonkurransen for å finne nytt kommunikasjonsbyrå til Innovasjon Norge har pågått siden januar i år. Alle de største kommunikasjonsbyråene i Norge har deltatt i konkurransen der TRY Råd til slutt gikk av med seieren.

– Det har vært en lang prosess, og konkurransen har vært beintøff. Innovasjon Norge har hele tiden vært veldig flinke til å gi gode løypemeldinger, og det har vært ekstremt motiverende å vite at vi har kjempet for å få tillit hos en av de aller mest spennende oppdragsgiverne i Norge. Vi jobber med kommunikasjon i skjæringspunktet mellom teknologi, strategi og kreativitet, så dette gleder vi oss veldig til, sier Bård Hammervold som er rådgiver og partner i TRY Råd

– Har aldri vært viktigere

Innovasjon Norges viktigste oppgave er å sørge for nyskaping i næringslivet og legge til rette for utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter, i tillegg til å profilere Norge som reisemål i utlandet.

– Innovasjon Norges rolle i samfunnet har aldri vært viktigere, sier Bård Hammervold. Etter et år helt utenom det vanlige, er det større behov enn noen gang for å bidra til vekst og innovasjon i norsk næringsliv, og å få lov til å bidra til dette samfunnsoppdraget er en oppgave vi har stor respekt for og gleder oss enormt til, sier Hammervold.