Internett er nå større enn tradisjonell TV

Mediebarometeret faller videre: Også juli måned ble tung i reklamemarkedet.

94030 4957a original
Etter årets syv første måneder ligger medieomsetningen 6,9 prosent bak fjoråret ved samme tid.

Merete Mandt Larsen, daglig leder i Mediebyråforeningen.Ferske tall som viser reklameomsetningen via mediebyråene viser en nedgang på 8,1 prosent i juli isolert sett sammenlignet med samme måned i fjor. Etter årets syv første måneder ligger medieomsetningen 6,9 prosent bak fjoråret ved samme tid. Og nå er Internett større enn TV som reklamebærer.

Etter seks måneder i år var nedgangen på 6,8 prosent. Nå etter syv måneder er tilbakegangen på 6,9 prosent totalt sett. Dermed fortsetter nedgangen fra juni måned.

– Mai måned ble en stor oppgangsmåned som skapte optimisme i forhold til medieinvesteringene via mediebyråene. Juni og juli er derimot blitt nedturer i så måte, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

Og internett er nå større enn TV som reklamebærer, ifølge Mediebarometeret.

– Det har tidligere skjedd i enkeltmåneder at internett er større i omsetning i Mediebarometeret enn tradisjonell TV. Men det har aldri skjedd over så lang tid. Nå har internett en større markedsandel av omsetningen enn TV etter syv måneder av inneværende år, sier Merete Mandt Larsen.

Ingen kanaler har vokst i år

Mandt Larsen kan imidlertid bekrefte at internett ikke er blitt større enn TV i år på grunn av vekst i omsetningen.

– Internett har gått forbi TV fordi at internett har falt mindre enn TV inneværende år. Ingen av kanalene har vokst i år, og TV har falt betraktelig mer enn internett, sier Merete Mandt Larsen.

Etter syv måneder kan internett vise til en nedgang i medieinvesteringene via mediebyråene på 3,2 prosent. Tilsvarende for tradisjonell TV er ned 9,4 prosent.

– Tallenes tale fra Mediebarometeret er klar. TV har hatt en tøft 2019, sier Merete Mandt Larsen. Hun forklarer det blant annet med færre seere og mindre attraktive seere enn tidligere.

Har liten tro på nullvekst

Men det er kanaler som faller mer totalt etter syv måneder enn TV. Radio har falt med 14,2 prosent etter årets syv første måneder. Det samme har dagspressen falt. Mens ukepressen er tilbake med hele 24,7 prosent. Kino er derimot nå på pluss-siden etter en sterk juli måned.

– Både kino og utendørs er nå akkumulert i pluss. Det er også et par av underkategoriene på internett, nemlig sosiale medier og søk, sier Merete Mandt Larsen.

Lederen i Mediebyråforeningen tror nå det skal mye til at vi får nullvekst når 2019 er unnagjort.

– Det er lov til å være optimist, men det skal nå svært mye til for at vi klarer å komme til null eller i pluss. Da må vi oppleve en rekordsterk høst i forhold til medieinvesteringer via mediebyråene, sier Merete Mandt Larsen.

Etter årets syv første måneder er det omsatt reklame via mediebyråene for 5,33 milliarder NOK mot 5,72 milliarder NOK ved samme tid i 2018.