Kikkut fyller 20 år og bytter navn: Nå er det Vår!

Byrået har endret seg så mye fra utgangspunktet at det var på tide å skifte navn.

Ansattfoto Ragnhild 4
Daglig leder i Vår, Ragnhild Melbye.

Vår kommunikasjon er det nye navnet på Kikkut.

– Kikkut var et reklamebyrå med en designavdeling, sier daglig leder Ragnhild Melbye.

– De siste årene har vi i langt større grad blitt et kreativt byrå hvor ansvar og oppgaver ikke kan fordeles på de gamle avdelingene. Alt vi lager nå er resultater av vår felles kreative innsats. Navnet Vår kommunikasjon forteller det bedre.

Hun understreker også at Vår sin eierform har hatt mye å si for navnevalget. Hos Vår får alle fast ansatte mulighet til å eie en andel.

Tar vare på arvesølvet

I løpet av 20 år har Kikkut vært et byrå i kontinuerlig endring, men navnet har bestått.

– Nå fyller vi 20 år, men ingen av de originale jubilantene er til stede. Selv om vi som jobber sammen nå begynte fordi vi var enige i tankegodset som lå i bunn, er vi likevel et annet byrå nå og vi jobber på en helt annen måte.

– Vi er stolte over det vi har vært, samtidig som at det er på sin plass å tydeliggjøre hva vi er: Et integrert kreativt byrå med engasjerte fagfolk som setter samarbeid både oss imellom og med alle eksterne i høysetet. Godt samarbeid er det som gjør vår kommunikasjon til noe mer enn summen av bidragene fra de involverte.

Tyvstart

Den offisielle navnedagen til Vår kommunikasjon er 20. mars 2023. Da begynner de å bruke det nye navnet, den nye profilen og ny e-post. Vårkommunikasjon.no vil være en midlertidig side, med mål om å bli et godt møte med byrået i løpet av mai.

Byrålederen mener at det var viktigere å komme i gang med å være seg selv enn å vente til at de fant nok interne timer til å ha alt klart til lansering. Lanseringstidspunkt for det nye byrånavnet ikke er tilfeldig:

– Vår er en årstid og en sinnstilstand. Det er en sjanse til å se ting i et nytt lys og det gir overskudd til å skape endring. Det er jo det vi tilbyr våre oppdragsgivere.