Sommerstengt med Frode Fimreite

Vi snakker mye og varmt om hvor essensielt det er med kreativitet innen reklame og tilstøtende fagfelt. Men hva slags forhold har du til begrepet på et personlig plan? Vi bruker sommeren til å høre med fagfolk fra alle sider av bordet om hva som gir dem vann på den kreative mølla.

89704 cc3a1 original
Kategoridirektør i TINE Markedskategorier, Frode Fimreite.
  • Navn: Frode Fimreite
  • Stilling: Kategoridirektør i TINE Markedskategorier


Heisann Frode! Hva legger du i kreativitet?

– Det er mange kloke hoder som har sagt mye klokt om kreativitet. En av dem er Nobelprisvinner Dr. Albert Von Szent-Gyrorgy som har sagt «Kreativitet er å se det samme som alle andre har sett, og tenke det ingen andre har tenkt». For meg gir dette mening. Uavhengig av hvilken rolle eller posisjon du har i den organisasjonen du jobber i gir dette mening. For oss som jobber mye med forbrukerinnsikt, strategi og kommunikasjon er dette særdeles sant. Evnen til å skape gode kampanjer som er originale, som står ut og som bryter litt med hva som er forventet krever at du har gjort en grundig jobb med forbrukerinnsikten og evner å formidle dette til byrået som skal hjelpe deg med løsningene. Kreativitet skaper resultater.

Kan du huske en gang kreativitet har reddet dagen?

– Hver gang vi jobber med utfordringer og muligheter der vi ser løsninger som vi kan klare å realisere er med på å berike dagen. Dette kan være både små og store hendelser. Når vi virkelig har forstått forbrukerdataene og ser noe nytt – gir dette ny innsikt og det beste utgangspunktet for videre arbeid. Eller det kan være når vi sammen med produksjon finner gode løsninger på hvordan vi skal lage eller emballere produkter vi jobber med. Så ja, kreativitet kan bidra til å redde dagen…

Hvilken rolle spiller kreativitet i jobben din?

– Som nevnt over spiller min forståelse av kreativitet en særdeles stor rolle i den rollen jeg har. Det å diskutere fakta og forbrukerdata, og skape ny innsikt sammen med dyktige kollegaer gir stor tilfredsstillelse. Det samme gjør arbeidet med kommunikasjon, både i den første fasen der vi forsøker å skape tydelige og relevante briefer, og ikke minst når vi starter arbeidet sammen med byråene. Her tenker nok sikkert mange at kreativitet er byråenes ansvar, men ansvaret hviler i like stor grad på oss som kjøpere. Gitt at konseptene og ideene er riktig, hvor gode er vi til å velge de riktige ideene som virkelig er kreative, er relevante og skaper effekt?

Hvor kreativ blir sommerferien?

– Tja, det får andre vurdere. Litt avvik fra de «vanlige» blir det nok, men spesielt kreativt blir det nok ikke.

Gi høstsemesteret et løft, Kreativt Forum arrangerer Creativity First 5. september, den viktigste fagdagen innen kreativ kommunikasjon.