– Kvinner blir stadig «yngre og dummere»

Skildringene av kjønn og kjønnsroller i amerikansk reklame og underholdning er ikke blitt målbart bedre de ti siste årene. I noen tilfeller er det snarere tvert om.

86596 15afe original
«You mean a woman can open it …?» var det glade budskapet i denne annonsen fra 1953 for en ny type ketchup-kork.

En tilnærmet konsensus i reklame- og underholdningsbransjen i USA tilsier at kjønnene skal være likestilt og at stereotypier skal unngås. Til tross for dette har det ikke skjedd nevneverdige forandringer med hensyn til kjønn og kjønnsroller innen reklame og underholdning det siste tiåret.

Dette ifølge Ad Age, som har vært på Advertising Week-konferansen og dekket diskusjonspanelet «The Truth About Gender Bias in Ads in 2017.» Researchen bak rapporten er gjort av Geena Davis Institute on Gender in Media, som bruker AI-systemet GDIQ til å scanne reklamefilmer og underholdning.

– I bunn og brunn har det ikke skjedd noen forandringer som er verd å nevne mellom 2006 og 2017, forteller Madeline Di Nonno, som var panelleder og er administrerende direktør for instituttet.

Denne virkeligheten danner mye av bakgrunnen for #SeeHer-initiativet, som den amerikanske annonsørforeningen The Association of National Advertisers (ANA) lanserte i fjor med formål å motvirke kjønnsbias i reklame og underholdning.

Ung, dum og på kjøkkenet

På noen områder har det sågar blitt verre: I tillegg til at mannerollene er flere, mer fremtredende, smartere og vittigere enn kvinnerollene, er damenes arena i stor grad fremdeles kjøkkenet. Bedre blir det ikke av at kun én av fem kvinner blir portrettert som ansatte i jobb, og at kvinner vanligvis snakker i enkle setninger med enstavelsesord.

– Kvinner blir stadig yngre, og de blir stadig dummere, både i reklame og underholdning, ifølge Di Nonno.

Annonsørgiganten Johnson & Johnson har forsøkt å påvirke sine byråer til å ansette flere kvinner i ledende roller. Panledeltakeren fra J&J, Debra Bass, var som resultat mer realistisk enn optimistisk.

– Disse tallene kommer ikke til å endre seg før vi ser forandringer på systemisk nivå, sier hun i en kommentar til Ad Age.