Lanserer verktøy for designere og arkitekter

Tjenesten Wake vil bli lansert i løpet av høsten og Silicon Valley-selskaper står i kø for å få ta den i bruk.

50048 6ddc2 original
Fra venstre: Johan Bakken, Chris Kalani og Tobias Bæck. Foto: Anne Valeur

Wake er utviklet av det norske byrået Bakken & Bæck i samarbeid med tidligere Facebook-designer Chris Kalani, og er et verktøy der designere, arkitekter og andre som arbeider visuelt enkelt og raskt kan dele ideer og det de jobber på med sine kollegaer.

– Tirsdag annonserte vi at man kunne be om tilgang til en Betaversjon av Wake, og responsen har vært overveldende. Blant de som har registrert seg er selskaper som Apple, Adobe, Dropbox, Facebook, Twitter, eBay og Spotify. I tillegg til noen av verdens mest anerkjente byråer og motehus, forteller daglig leder i Bakken & Bæck, Tobias Bæck.

Mer tilgjengelige designprosesser

Design og utvikling av nye produkter og tjenester er ofte en tidkrevende prosess med mye testing av ideer og gjentatte iterasjoner og revisjoner.

– Erfaringene våre fra både Facebook og interne designprosesser har vist at mye verdifullt arbeid skjer mellom revisjoner. Samtidig er det vanskelig å ha en god oversikt over alle iterasjoner som gjøres i løpet av et prosjekt. Ved å se hele prosessen fra start til mål, uten å forstyrre den, gir man hele teamet umiddelbar oversikt uten at man trenger å avbryte sine kollegaer. Samtidig tilgjengeliggjør man designprosessene for flere i organisasjonen og kan få verdifulle innspill man ellers ikke ville fått, sier Bæck.

– Målet med Wake er å bli organisasjoners «creative conciousness» som alle har tilgang til. Vi er overbevist om at vil føre til bedre og mer innovative ideer, fortsetter han.

Hovedkontor i San Francisco

Wake er utviklet som et samarbeidsprosjekt mellom Bakken & Bæck og Chris Kalani, og skal nå skilles ut som et eget selskap med egne ressurser og hovedkontor i San Francisco. Kalani drar nå tilbake til USA for å drive det nye selskapet og holde kontakten med de mange interessentene i Silicon Valley. Bakken & Bæck vil fortsette på eiersiden og i en rådgivende rolle.

– Vi har en enorm tro på potensialet i denne tjenesten, og har store planer for den videre utviklingen av Wake. Tilbakemeldingene fra selskapene som har testet Wake er veldig gode, og flere har fortalt oss at det allerede har endret måten de jobber på, avslutter Bæck.

Wake er foreløpig bare tilgjengelig for inviterte brukere, men skal etter planen lanseres for fullt senere i høst.

http://wake.io