– Lite er forandra, alt er like bra

Gullblyanten-kategorien Innovasjon blir omdøpt til Produkter og tjenester. Men ellers har jurypresidentene Jens-Petter Aarhus og Hallvard Fjeldbraaten bare spisset og flikket på de andre kategoriene i Norges viktigste kreative konkurranse. Imidlertid kan en ny kategori fra 2020 avsløres allerede nå: Gullblyanten Effekt.

91637 c0b29 original
Jens-Petter Aarhus og Hallvard Fjeldbraaten er jurypresidenter i Gullblyanten.

Årets jurypresidenter i Gullblyanten er Anorak-teamet Jens-Petter Aarhus og Hallvard Fjeldbraaten. Som påtroppene i fjor var de med å bearbeide kateogriene sammen med det daværende president-teamet Camilla Bjørnhaug og Preben Moan fra TRY.

– Det er ikke så mye nytt i år, men vi har gjort noen små grep. Det største er omdøpingen av Innovasjon til Produkter og tjenester. Det er fremdeles samme kategorien, men navnet er ikke like nifst, forteller de.

Hypotesen er at folk ser ordet «innovasjon» og begynner å se etter en ny Tesla eller Nike+.

– Det er ikke bare vanskelig for juryen å premiere, men også en barriere for innsendelse, da folk føler ikke at de har laget noe som er innovativt nok. Det føles bra å konkretisere kategorien litt, det gjør den ikke mindre viktig, men enklere å forstå.

Å finne på noe å snakke om

Jurypresidentene utbroderer:

– Når pris og andre konkurransefortrinn ikke er faktorer, må et reklamebyrå av og til finne på noe å snakke om. Da oppstår jobber som DNBs «Ingenting» eller «Havplast» for FINN.no, der man har skapt en ny kategori som ingen andre snakker om. Selv om disse jobbene ikke nødvendigvis har re-definert hele vår eksistens, fortjener de likefullt å premieres.

De nevner fjorårets Grand Prix-vinner «Audi Enter Sandbox» som et annet mulig eksempel.

– Et annet aspekt er at det nå kanskje kan bli lettere for byråer og kunder å samarbeide om utviklingsprosessen. Håpet er at det blir en kategori som også har litt med hverdagen å gjøre, ikke bare noe du strekker deg etter.

Men ellers da?

– Vi har kasta ut DM fra Print for å bli tydeligere på hva Print skal være. DM har sin egen Bring-pris, og dessuten vil Promo & aktivering fange opp arbeidene som eventuelt ikke passer inn der, forteller de.

Ellers har de forsøkt å gjøre det enklere å forstå hva de enkelte kategoriene er, og samtidig gjøre det lettere for juryen å skjønne hva de skal se etter.

– Gullblyanten er allerede veldig bra lagt til rette for gode diskusjoner, og for å løfte fram de gode ideene. Så intensjonen i år har ganske enkelt vært å foredle og videreføre dette. Lite er forandra, alt er like bra.

Obligatorisk spørsmål: Hva slags forhold har dere til Gullblyanten?

– Det skal være og er den viktigste kreative konkurransen i Norge, og det er fordi den først og fremst tar ideen på alvor. Det skal være godt tenkt og godt fortalt. Så enkelt og vanskelig er det, sier Hallvard.

– År etter år beviser Gullblyanten at det er de gode ideene som skaper den største forskjellen for kundene våre. Og at det ligger mye hardt arbeid bak de beste jobbene, sier Jens-Petter.

Hallvard får assosiasjoner til et kjent Strindberg-sitat: «Det var icke segern jag ville, det var striden!»

– Det er mye sant i det. Vi blir jo drevet av en slags galskap.

En klar ambisjon: Gull, sølv og bronse i alle kategorier

De siste årene har kategorier som Mobil, Print og Radio ofte blitt avspist med noen få priser, og erfaringene viser at terskelen for å dele ut gull kan variere for mye mellom de ulike kategorijuryene – og også mellom ulike juryer fra et år til et annet.

– Det blir gjort veldig mye bra disse kategoriene, og det er ingen god grunn til at det ikke skal premieres. Vi vil være veldig tydelige i jurymøtene på at vi bør ha som ambisjon og finne et gull, sølv og bronse i de kategoriene det har blitt levert inn nok jobber, sier jurypresidentene.

Målsetningen er fremdeles at mellom 10- 12 prosent av arbeidene premieres. Det skal fortsatt være vanskelig å vinne i Gullblyanten.

Effekt introduseres i 2020

Gullblyanten Effekt introduseres som ny kategori fra og med neste års konkurranse. Denne kategorien premierer effektiviteten av premierte gullblyantarbeid de tre foregående årene og vil juryeres av en egen jury. Dermed kan dette være greit for byråene å ha i mente når de sender inn arbeid allerede i år.

Forandringene i Gullblyanten de siste årene kort oppsummert:

  • I 2016 ble Storjuryen fjernet, mens Promo & aktivering ble innført som kategori.
  • I 2017 kom Innovasjon til, mens Samfunn ble omdøpt til Ikke-kommersiell. Samme år ble Direkte fjernet og erstattet av spesialprisen Brings DM-pris.
  • I fjor ble PR ny kategori, samtidig som det ble introdusert et eget felt på innsendelsesskjemaet der du må begrunne valget av kategori for arbeidet som blir sendt inn.

Gullblyanten.no er åpen for innsendelse mandag 17. desember med innleveringsfrist 24. januar.