Løftes jenter, løftes alle!

Onsdag 6. mars var det endelig klart for en ny utgave av likestillingskonferansen SHE Conference. Schjærven Reklamebyrå er stolt av å være en del av laget.

92582 92881 original

Den fjerde utgaven av SHE Conference gikk av stabelen i Oslo Spektrum onsdag. Konferansen, som er Europas største i sitt slag, setter fokus på likestilling i næringslivet. 2700 personer fra hele verden tok turen til Oslo for å delta på konferansen.

Gjennom hele dagen sto statsråder, gründere og internasjonale aktivister på de fem ulike scenene for å snakke om kvinners muligheter i næringslivet, og hvordan likestilling og mangfold skaper innovasjon. Blant disse var Karen Boezi, Andy Chen, Sony Kapoor, Torbjørn Røe Isaksen og Siv Jensen.

Skal inspirere kvinner

SHE Conference arrangeres av SHE Community, som jobber målrettet for å øke antallet kvinnelige ledere i næringslivet. I fjor lanserte SHE og konsulentselskapet EY SHE Index et verktøy som hvert halvår samler inn fakta og motiverer bedrifter til å minske gapet mellom kvinner og menn i arbeidslivet. Dette er også tanken bak SHE Conference.

– SHE Conference skal inspirere, informere og motivere til at vi får endret samfunnet til det bedre. Vi vil øke andelen kvinner som starter bedrifter, som leder dem og sørge for at kvinner tar større del i verdiene som skapes og forvaltes i næringslivet. For å få til dette må vi vise at det lønner seg for alle – at likestilling og mangfold øker innovasjonen og inntjeningen, sier Heidi Aven, grunnleggeren av SHE. Hun startet SHE Conference som en 8. mars-konferanse tilbake i 2015.

– Vår viktigste støttespiller

Schjærven Reklamebyrå har hatt SHE som kunde siden 2016.

– Schjærven er vår viktigste støttespiller i utviklingen av SHE som merkevare. Gjennom samarbeidet vårt har SHE tatt store steg, både gjennom at SHE Conference har fått en fantastisk posisjon som Europas største likestillingskonferanse, og gjennom utviklingen av SHE Community og SHE Index. Schjærven har bidratt med strategi, design og konseptutvikling slik at vi fremstår som en helhetlig og sentral aktør innen mangfold og likestilling i næringslivet, sier Aven.

– Vi er svært stolte av å være en viktig samarbeidspartner for SHE. Det har utløst mye positiv energi blant de ansatte å få jobbe med denne viktige saken, sier byråleder Kei Toyomasu i Schjærven.

Visualiserte forskjellene

Under onsdagens konferanse laget Schjærven Reklamebyrå en egen stand i Oslo Spektrum. Byrået benyttet anledningen til å sette fokus på tematikken med en egen undersøkelse, hvor forskjellene mellom kvinner og menn på konferansen visualisert. Byrået samlet inn informasjon om kjønn, stillingstype, ansiennitet og lønn fra over 600 av deltagerne. Dataene ble synlige på en visuell graf på standen som viste hvordan lønnsforholdet mellom menn og kvinner på konferansen. All innhentet informasjon ble anonymisert.

Tanken er at ved å synliggjøre sammenhengen mellom stilling/posisjon, ansiennitet og lønn, er det større sjanse for å oppnå målet om en mer likestilt kultur på arbeidsplassen.