Los & Co sertifiseres Miljøfyrtårn

Los & Co er nå sertifisert Miljøfyrtårn. Sertifikatet, som utstedes av Stiftelsen Miljøfyrtårn, er Norges mest brukte for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Daglig leder Bård Skjørtorp i Los & Co forteller at både interne og eksterne drivkrefter har gjort det naturlig å miljøsertifisere virksomheten.

– Hovedgrunnen er åpenbar. Alle, både privatpersoner og selskap, må ta ansvar for egen miljøpåvirkning. Samfunns- og miljøengasjementet hos våre medarbeidere gjenspeiles i oppdragene vi ønsker oss og måten vi jobber på hver dag. Miljøfyrtårnsertifikatet er en attest på dette og forhåpentlig til motivasjon for både eksisterende og fremtidige ansatte, sier Skjørtorp.

Los Co Bård Skjørtorp og Anniken Gauslaa
Prosjektleder Anniken Gauslaa og daglig leder Bård Skjørtorp i Los & Co.
Kaia Hødnebø Nelson
Kaia Hødnebø Nelson er miljøfyrtårnansvarlig i Los & Co.

Et viktig signal til markedet

Skjørtorp legger også vekt på at miljøsertifiseringen både er lønnsomt og et viktig signal til markedet.

– Oppdragsgivere etterspør stadig oftere miljøinnsats i anbud og oppdrag. De som ikke styrer dette arbeidet etter et dokumentert, systematisk og målrettet system, går ikke bare glipp av lønnsomme innsparinger. De havner også bakpå i konkurransen, mener han.

Miljøfyrtårnbedrifter er også forpliktet til å bidra til at flest mulig leverandører og samarbeidspartnere blir sertifisert. Los & Co kommer nå til å kontakte sine samarbeidspartnere og leverandører og oppfordre dem til å følge etter.

– Vi er en del av et økosystem av kunder og leverandører som har tilnærmingen «vi kan stadig bli litt flinkere på miljø» som bare øker i omfang og moment, sier Kaia Hødnebø Nelson.

Hun er miljøfyrtårnansvarlig i Los & Co, og har ledet arbeidet som har ført frem til sertifiseringen.

– For Los & Co har sertifiseringsprosessen i stor grad handlet om å sette allerede eksisterende praksis og mentalitet i system. Vi har gjennomgått rutiner og forsterket infrastruktur for å ivareta helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. I tillegg er det utarbeidet retningslinjer og satt mål for å minimere avfall, transport, innkjøp og energibruk. Med klima- og miljøregnskapet vårt for 2019 har vi lagt lista. Nå skal vi jobbe kontinuerlig for å bli enda bedre, blant annet i et nyetablert arbeidsmiljøutvalg og en miljøarbeidsgruppe. Vi skal lytte og endre og hente inspirasjon i alt det positive som skjer rundt oss. Vi oppfordrer også kolleger og kunder til å dele ideer og forslag om hvordan vi kan bli bedre, forteller Nelson.

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Godkjennelsen varer i tre år, og Stiftelsen Miljøfyrtårn kan når som helst kontrollere at forpliktelsene som følger med sertifiseringen blir overholdt. Hvert år innen 1. april skal Miljøfyrtårn levere sin klima- og miljørapport, som skal vise at virksomheten strekker seg år for år for å bli mer miljøvennlig.