– Mai ble en meget dårlig måned

Mediebarometeret mai 2018: En tilbakegang fra mai 2017 på hele 22,7 prosent. Årsaken er sammensatt.

89855 d33c3 original

Medibarometeret for mai 2018 er klart. Mediebyråforeningen kommenterer tallene slik:

Mai ble en meget dårlig måned og vi ser nå en tilbakegang fra 2017 på 2,2 prosent. Dette tilsvarer en tilbakegang på omsetning fra 4.296.882 i fjor til 4.203.327 i år. TV svekkes ytterligere og går tilbake med 5,9 prosent og har nå en markedsandel på 39 prosent, mens de i fjor lå på 40,5 prosent. Det er tydelig en endring å spore, for isolerer vi mai ser vi en tilbakegang fra i fjor mai på hele 22,7 prosent. Hva dette skyldes er nok relativt sammensatt; høye tv-priser, ingen store «kriger» blant annonsørene og fallende seertall kan nevnes som noe av årsakene, men noen nevner jo også støyen rundt GDPR, som skaper usikkerhet på hva man kan og ikke kan gjøre.

Den negative utviklingen til utendørs vedvarer i mai og de går tilbake i forhold til i fjor med 6,7 prosent. Isolerer vi mai, ser vi at tilbakegangen er på 20,9 prosent, som er meget høyt. Kino fortsetter meget positivt i mai med en vekst på hele 20,6 prosent. Ikke like positivt for radio som stadig gjør det dårligere en i 2017. Pr. mai går de tilbake 12,0 prosent og isolerer vi mai, ser vi en tilbakegang på 26,9 prosent, ikke særlig oppløftende.

Internett-gruppen har en noe svakere vekst enn i april med 5,2 prosent, og representerer en markedsandel på 34,7 prosent, mot 32,2 prosent samme periode i 2017. Mobil/tablet går stadig tilbake og har pr mai en tilbakegang på 8,4 prosent. Video fortsetter veksten med 25 prosent i forhold til i fjor, mens programmatisk kjøp flater noe ut og hadde nå pr. mai en vekst på 5,6 prosent

Se Mediebarometeret for flere detaljer.