Mål: Norges største kreative prosess

For å informere om de ulike utdanningstilbudene ved NKF (Norges Kreative Fagskole) har Apt laget en litt annerledes kampanje, der alle inviteres til å skape egne verk.

Apt har skapt en kampanjeside som har som ambisjon å involvere brukerne, vekke nysgjerrighet og skape interesse for Norges Kreative Fagskole. Løsningens hoveddel består av et «playroom» hvor alle som vil kan være med på å skape et verk for å utrykke det de måtte ønske. Det er et overordnet mål å bygge videre på en annens verk, slik at det skapes en helhet.

Siden lokker i tillegg med en MacBook Pro, til de som er ekstra flinke.

Ifølge konsulent i Apt, Joachim Granlund Levin, har siden allerede hatt mange tusen besøk og over 500 tegninger er lagret i playroom'et.
– Etterhvert, og avhengig av antall tegninger, kommer vi til å forsøke å slå en Guiness-rekord! Denne er per i dag på 25.297 deltakere for en tegning. Klarer vi det skal jeg danse Apt-dansen på Egertorget midt på lyse dagen, iført supermannkostyme! lover Levin.

Delta her.

Kampanjen er utført i samarbeid med LOK kommunikasjon.