Marginal vekst i reklameomsetningen i 2022

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen er klart: Kraftig nedgang i reklameomsetningen, både i november og desember, spiste opp den optimistiske inngangen på 2022. Men for flere av mediekanalene var det likevel et unikt bra år.

10valkyrien
Vekstvinneren for 2022 er helt klart utendørskanalen (OOH). Utendørsaktørenes omsetning via mediebyråene endte på 664 millioner, en oppgang på 152,9 millioner (29,9prosent). Foto: fra Avias Oslos utendørskampanje fra 2022.

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen er klar med tallene for reklameåret 2022. Året endte med kun marginal vekst på 0,3 prosent sammenlignet med året før. Kraftig nedgang i reklameomsetningen, både i november og desember, spiste opp den optimistiske inngangen på året, og resulterte i at omsetningen via mediebyråene endte knappe 33 millioner over 2021.

– I både første og andre kvartal 2022 akkumulerte reklamemarkedet en positiv vekst på til sammen 7 prosent mot samme periode året før. Det tilsvarte en økning i reklameomsetning med 318 millioner. I andre halvår har omsetningen falt betraktelig og ender 6 prosent bak 2021. Det betyr at den solide inngangen på året ble spist opp, og totalt ender vi 2022 med kun en marginal vekst på 0,3 prosent. Dette er en tydelig korrelasjon til usikkerheten vi ser i markedet for øvrig, sier daglig leder i Mediebyråforeningen, Kristin Brimi.

Stor variasjon mellom mediekanalene

Til tross for «flat» reklameomsetning er det likevel variasjoner mellom mediekanalene som er verdt å merke seg. For selv om det har vært et krevende 2022 for mange, er det også kanaler som har levert et fantastisk år.

Digitale medier utgjør 43,2prosent av den totale reklameomsetningen som går via mediebyråene. Digitale medier isolert går tilbake 0,9 prosent, som tilsvarer en reduksjon i digital omsetning på 38 millioner, sett opp mot 2021. Display har den største nedgangen med 26,5 millioner, tilsvarende 1,5prosent.

Et fantastisk år for SoMe, tross nedgang

Sosiale medier går også tilbake med 1,6 prosent, reklameåret sett under ett. Det er en reduksjon fra året før på 17,7 millioner. Dog er det viktig å merke seg at sosiale medier hadde et formidabelt 2021 og det var ventet at vekstkurven ville avta. Totalt er omsetningen via mediebyråer i sosiale medier hele 1,107 milliarder, et fantastisk år som bare er slått av 2021.

2022 viser også at TV har lagt bak seg et krevende år, med en samlet tilbakegang på 2,9 prosent. Det er en nedgang i omsetning på 99 millioner fra året før. Samlet har TV 33,2 prosent av den totale reklamekaka, en nedgang fra 34,4 prosent året i forveien.

Radio har levert et solid reklameår og vokser med 5,2 prosent, som utgjør 21,2 millioner. Podkast viser en tilbakegang på 0,7 prosent, og med lave omsetningstall er dette på linje med året før. Vi har med andre ord ikke sett betydelig utvikling på den kommersielle siden av podkast i året som gikk.

– Kjøper mer, og benytter seg av et bredere spenn

Vekstvinneren for 2022 er helt klart utendørskanalen (OOH). Utendørsaktørenes omsetning via mediebyråene endte på 664 millioner, en oppgang på 152,9 millioner (29,9prosent).

– Året 2022 har vært et fantastisk år for utendørskanalen med vekst på de fleste områder. Vi ser at de fleste som kjøpte utendørs før pandemien er kommet tilbake, i tillegg har vi opplevd at det er nye kunder som har kommet seg på utendørs. I året som har gått ser vi at annonsørene kjøper både mer og benytter seg av et bredere spenn av produktene våre. Vi har opplevd en stor etterspørsel av våre digitale produkter i kombinasjon med de analoge, forteller Dennis Højland Nyegaard, Country Manager i Clear Channel.

– Vi er godt fornøyde med utviklingen i 2022 og ser en fortsatt økning i interessen inn mot 2023. Vi forventer et godt år i 2023, men er også realistiske på at det er en makroøkonomisk situasjon som kan påvirke ønsket om å investere i vår kanal, sier Nyegaard.

Lysere tider for kinomarkedet

Kino er mediekanalen som vokser mest sammenlignet med året før, målt i prosent. 2021 var et ekstremt krevende år for kinoene og nå viser omsetningen lysere tider. I 2022 ble det omsatt reklame på kino for 133,6 millioner, som var en vekst på 62,5 prosent fra året før.

– Vi har lagt bak oss et år med store endringer, opp- og nedturer, sier Kristin Brimi.

– Reklameåret som startet solid, har blitt tydelig påvirket av markedskonkunkturene og en volatil økonomi. Folk flest har kjent på svekket kjøpekraft og annonsørene har opplevde usikkerhet. Det hviler også en usikkerhet for hvordan markedet vil utvikle seg fremover, men kanskje er det grunn til å tro at vi snart er over «kneika», at svingningene vil flate mer ut og at vi går et mer forutsigbart år i møte, avslutter Brimi.

Barometeretet grafikk des22