Pengespillreklame-markedet øker fortsatt

Ifølge Medietilsynet tar de utenlandske spillselskapene en stadig større andel av markedet, og nesten alle reklamekronene blir brukt på tv-kanaler som sender fra Storbritannia.

86443 71b90 original

Sammenliknet med tilsvarende måling Medietilsynet gjorde i fjor, fortsetter det totale markedet for pengespillreklame på TV å øke. Dette er reklame som ville vært ulovlig om den hadde blitt sendt på norske TV-kanaler.

Tallene er hentet fra reklamestatistikk som Medietilsynet har innhentet fra Nielsen Media Research for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017. I denne statistikken er det registrert pengespillreklame sendt av de største tv-kanalene som er tilgjengelige for norske seere.

– Dette er det fjerde året på rad at Medietilsynet registrerer fortsatt vekst i markedet for pengespillreklame på tv som ville vært ulovlig etter norsk rett, opplyser seniorrådgiver Linda M. Andersen.

Utenlandske spillselskap brukte i alt 866 millioner såkalte bruttokroner på reklame. Dette tilsvarer en total vekst på 17 prosent på ett år, mens veksten i fjor var på 22 prosent. Ifølge tilsynet kan deler av siste års vekst trolig forklares med at det har kommet flere spillannonsører til på markedet.

Nedgang i trykket fra norske spillselskap

Norske spillselskap brukte i alt 54 millioner bruttokroner på utenlandske tv-kanaler og 124 millioner på norske tv-kanaler. Samlet sett brukte norske spillselskap 178 millioner bruttokroner på tv-reklame i perioden, sammenlignet med 195 millioner i 2015/2016 og 182 millioner i 2014/2015. Dette tilsvarer en nedgang på 8,8 prosent det siste året.

Tallene er hentet fra norske tv-kanaler og utenlandske tv-kanaler som er rettet mot Norge. Kanalene som er med i utvalget sender fra Norge, Frankrike, Nederland, Spania og Storbritannia.