Markedsføring fremfor forskning

Legemiddelindustrien bruker nær dobbelt så mye av budsjettene på markedsføring av produkter som på forskning og utvikling, viser en kanadisk undersøkelse.

En ny studie utført av to forskere ved Universitetet York i Toronto, konkluderer med at amerikanske legemiddelselskaper brukte 57.5 milliarder dollar (omtrent 308.7 milliarder kroner) på markedsføringsaktiviteter i 2004. I samme periode brukte de samme selskapene 31.5 milliarder dollar (169.12 milliarer kroner) på forskning og utvikling.Den farmasøytiske bransjen har i flere tiår markedsført seg selv som innovativ og forskingsbasert. Kritikere har imidlertid hevdet at selskapene har operert som markedsdrevne profitører.

– Undersøkelsen, som er publisert i journal Public Library of Science Medicine i forrige uke, bekrefter det bildet offentligheten har av en bransje som først og fremst er markedsdrevet, sier forfatterene bak, Marc-Andre Gagnon og Joel Lexchin.

I sin analyse, titulert «The Cost of Pushing Pills: A New Estimate of Pharmaceutical Promotion Expenditures in the United States» foreslår Gagnon og Lexchin at verdens regjeringer tvinger bransjen i retning mer forskning og mindre markedsføring.
– Da hadde legemiddelselskapene blitt nødt til å bruke pengene på mer innovativ forsking, og medisinene som blir resultat av dette vil ikke trenge like mye markedsføring, sier de to til Canadian Press.

Må endre grunnreglene En annen ekspert, Steve Morgan fra universitetet i British Columbia, mener at forandringen må komme fra forbrukerne og legene.
– Det er forbrukeren og legene som er den sanne drivkraften bak bransjen, og sannheten er at bransjen oppfører seg basert på våre grunnregler. Det er ikke bransjens ansvar å forandre seg, i like stor grad som det er ansvaret til de som kjøper medisinen og de som forskriver den. Grunnreglene må endres slik at man belønner produsentene som vektlegger innovative produkter, snarere enn å belønne de som markedsfører seg mest, sier Morgan til Canadian Press.