Mediebarometeret for august: Forsiktig bedring i reklamemarkedet

Reklameomsetningen via mediebyråene i Norge viser fremdeles negative tall etter årets åtte første måneder, sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig viser Mediebarometeret at det er en forsiktig akkumulert forbedring sammenliknet med juli-tallene.

Mediebarometeraugust

– Koronasituasjonen legger fremdeles en kraftig demper på reklamemarkedet. Men vi ser noen lyspunkter og i disse dager må vi glede oss over de lyspunktene som dukker opp, sier Merete Mandt Larsen, daglig leder hos Mediebyråforeningen.

Samtlige kanaler er i minus i august måned, sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. TV er imidlertid det positive unntaket, med en økning i august 2020 i forhold til august 2019.

Det er reklamebæreren kino som har hatt størst nedgang i prosent etter åtte måneder i år. De fleste kinoer var stengte i rundt to måneder fra medio mars måned, og i ettertid har smittevernreglene ført til at kapasiteten på kinoene har vært vesentlig redusert. Nedgangen etter åtte måneder er på 55,4 prosent for kino. Utendørs har hatt en nedgang på 37,7 prosent i den samme perioden..

– Kanaler som kino og utendørs har fått en ekstra smertelig nedtur på grunn av koronasituasjonen. De fleste kanaler har fått en nedtur i reklameomsetningen i år, men det er åpenbart at noen har hatt en større belastning enn andre, sier Mandt Larsen.

«Koronasituasjonen legger fremdeles en kraftig demper på reklamemarkedet. Men vi ser noen lyspunkter, og i disse dager må vi glede oss over de lyspunktene som dukker opp.»
Daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

Merete Mandt Larsen, daglig leder hos Mediebyråforeningen.

Internett troner på toppen som den største reklamekanalen, med en andel av den totale reklameomsetningen på 39,8 prosent, mot tradisjonell TVs andel på 36 prosent.

– Internett er ned med 9,2 prosent etter årets åtte første måneder. Innen denne kategorien er det mobil/tablet som har fått den største nedturen, sier Mandt Larsen.

TV er på minus 16,1 prosent for årets åtte første måneder, men hadde en hyggelig oppgang i august måned isolert sett.

Det ble omsatt reklame via mediebyråene for 5,11 milliarder NOK i årets åtte første måneder, mot 6,09 milliarder NOK i samme periode i fjor.