Mediebarometeret for juli: Utflating og på stedet hvil

Reklameomsetningen via mediebyråene i Norge ble viser et fall på 17,9 prosent ved utgangen av juli sammenlignet med samme periode i fjor. Med dette ser vi en utflating, da juni akkumulert viste den samme tilbakegangen. Corona-situasjonen har ikke sluppet taket og markedet preges av pandemien, men situasjonen har ikke forverret seg.

Unknown1

Etter årets første halvår viste reklameomsetningen en nedgang på minus 17,9 prosent. Etter fem måneder var tallet minus 20,6 prosent.

– Det var mange som var usikre på hvordan juli ville utvikle seg. Vi så en liten forbedring i juni kontra mai, da nedgangen akkumulert pr mai var 20,6 prosent, mens den for juni var 17,9 prosent. Når vi akkumulert pr juli er på samme prosentuelle nedgang som etter juni har fallet bremset opp, og kan være en indikasjon på at vi er over det verste, sier Merete Mandt Larsen, daglig leder hos Mediebyråforeningen.

– Selv om vi har sett et aktivitetsnivå som har vært noe økende fra slutten av mai og ut juli, skulle vi gjerne sett en mindre tilbakegang enn hva vi faktisk har fått. For med vissheten om at nordmenn ville feriere i Norge i år, var det grunn til å anta at flere annonsører så en mulighet til å nå mange i en periode som vanligvis er å betegne som «lavsesong», sier Mandt Larsen.

Så langt i år går alle de store kanalene tilbake. Det viser de ferske tallene fra Mediebyråforeningens Mediebarometeret.

Det ble omsatt reklame via mediebyråene for 4,37 milliarder NOK pr juli, mot 5,33 milliarder NOK i samme periode i fjor.

Internett tar fremdeles markedsandeler

Internett som reklamekanal går tilbake med 9,4 prosent etter endt juli. Alle underkategorier går tilbake, også video og sosiale medier.

– Internett fortsetter imidlertid å «spise» markedsandeler i forhold til tradisjonell TV. Internett har nå en andel på 40,2 prosent, mot 35,3 prosent på TV. Forklaringen på dette er blant annet at internett har hatt en mindre tilbakegang enn tradisjonell TV årets 7 første måneder. Isolert i juli, hadde internett en fremgang i forhold til fjoråret på 2,2 prosent, mens tradisjonell TV en tilbakegang på 44,3 prosent, sier Mandt Larsen.

«Vi sitter ikke på noe fasitsvar på reklameutviklingen det kommende halvåret. Med ny oppblomstring av Covid-19 utbrudd, er mye usikkert. Men vi både håper og tror fremdeles at det verste er lagt bak oss. Utviklingen i juni og juli kan tyde på dette.»
Daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

Merete Mandt Larsen, daglig leder hos Mediebyråforeningen.

Fall i dags- og ukepresse, utendørs og kino

Etter syv måneder av 2020 faller dagspresse med hele 28,4 prosent og ukepresse/magasiner faller nesten like mye, med 25,7 prosent, i Mediebarometeret.

Utendørs og kino går tilbake med henholdsvis 39,8 prosent og 60,0 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

– Med mindre det blir ytterligere restriksjoner pga. økt smitte, blir det med åpne kinoer og flere som beveger seg ute, interessant å se om dette får betydning for disse to kanalene, sier Merete Mandt Larsen

Kun svak tilbakegang for radio

Radio har hatt en, etter forholdene, positiv utvikling i 2020 og har pr juli akkumulert en tilbakegang på kun 2,2 prosent. Isolert i juli hadde radio en fremgang i forhold til juli i fjor på 34,6 prosent. Det skyldes i all hovedsak at annonsørene har plassert pengene i en kanal som tradisjonelt står relativt sterkt i sommermånedene, og i år mer enn noen gang.

Vi sitter ikke på noe fasitsvar på reklameutviklingen det kommende halvåret. Med ny oppblomstring av Covid-19 utbrudd, er mye usikkert. Men vi både håper og tror fremdeles at det verste er lagt bak oss. Utviklingen i juni og juli kan tyde på dette, sier Merete Mandt Larsen.