Mediebarometeret: Sterk inngang på høsten drevet av digitale medier og utendørs

– Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser at reklamemarkedet, etter årets første åtte måneder, vokser med 4,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2022, og utviklingen samsvarer godt med tidligere prognoser, sier Kristin Brimi, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Mediebarometeret
Foto: Marvin Meyer / Unsplash

I august ble det omsatt reklame via mediebyråene for 886 millioner. Det er en vekst på 20 millioner fra i fjor, og gjør august til en solid reklamemåned, isolert sett.

Hittil i år er økningen i stor grad drevet av digitale medier og utendørs, hvor sistnevnte har hatt sterk vekst gjennom hele 2022.

Digitale medier øker omsetningen med nesten 45 millioner mot fjoråret, hvor søk og online video (OLV) er de sterkeste driverne. Søk vokser med 3,7 prosent som utgjør 16 millioner hittil i år, mens OLV har en vekst på 3,5 prosent, rett i underkant av 14 millioner. Samlet står digitale medier nå for 42,6 prosent av reklamemarkedet.

Den store vinneren hittil i 2022 er utendørs, som vokser med hele 56,3 prosent mot markedet i fjor. Det er en vekst på 143 millioner, som utgjør over halvparten av den totale veksten i reklameomsetningen.

Barometeretet grafikk august22

– Svært gledelig

– Det er svært gledelig at vi som kanal er tilbake på tidligere omsetningsnivåer som før pandemien, og vel så det. Veksten kommer både i økte investeringer i kanalen fra eksisterende kunder, men også nye kunder og bransjer har kommet på det siste året. Den sterkeste veksten ser vi innen digital utendørsreklame, som nå er vår største produktgruppe. Vi ser at våre kunder har lang planleggingshorisont og allerede viser stor interesse for å få plassert sine kampanjer i 2023, sier Dennis Højland Nyegaard, Country Manager i Clear Channel. – Vi ser foreløpig ingen oppbremsing i etterspørselen, men følger utviklingen nøye, avslutter han.

TV holder seg stabilt mot fjoråret og har en reklameandel på 34,1 prosent.

Lydmedier går frem 8,9 prosent mot 2021 og vokser med 25 millioner. Det er radio som driver økningen, mens podkast har en svak tilbakegang på 2,7 prosent, året sett under ett.

Kino leverer en solid august med en vekst på 94 prosent mot august i fjor. For året under ett har kanalen vokst med hele 225,6 prosent som utgjør 51,7 millioner annonsekroner.

****

Fra og med august 2022 er det en korreksjon i forhold til byråer som rapporterer medieomsetning til barometeret. Det betyr at tilsvarende periode for 2021 justeres, slik at utviklingen per måned og YTD er sammenlignbare.