Medieomsetningen foran fjoråret i 1. tertial

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser en samlet oppgang i 1. tertial sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Gary og Camilla ny
Gary Vanderhill, forhandlingsdirektør i IPG Mediabrands (med mediebyråene UM og Initiative), og Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen, presenterer Mediebarometeret. Foto: Marcus Boyesen

– Den totale reklameomsetningen som går via mediebyråer er nå i takt med fjoråret, og akkumulert så er det en fremgang på 1,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Men vi vil understreke at det er for tidlig å trekke noen konklusjoner om at markedet har frisknet til basert på disse tallene, sier Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Forhandlingsdirektør for IPG Mediabrands, Gary Vanderhill, sier dette om de fire første månedene:

– Det er gledelig å se positive tall i april etter et svakere 1.kvartal preget av en del usikkerhet og forsiktighet. Når det er sagt, var april 2024 uten påske og med to ekstra arbeidsdager sammenlignet med april i fjor, et bidrag til positive tall. Det er en sunn etterspørsel i markedet og vi ser forsiktig og optimistisk fremover.

Flere mediekategorier med økning

Lydreklame kan vise til en omsetningsøkning på over 37 millioner sammenlignet med samme periode i 2023. Det er en oppgang på 22,4 prosent. Radio har en oppgang 16,2 prosent, og det utgjør over 25 millioner. Podkast viser fortsatt en dobling fra samme periode i fjor, nærmere bestemt på 103,2 prosent. Denne mediekategorien har en økning på over 12 millioner kroner.

– Den positive trenden forsetter for lydreklame. Utviklingen av det digitale produkter har gitt flere ben å stå på, og den bidrar til en kostnadseffektiv høy dekning på tvers av befolkningen. Markedet har også kommet ordentlig i gang med å utnytte podkast i mediemiksen, sier Vanderhill.

Utendørsreklame viser en økning på 7,5 prosent. Dette er en økning på over 16 millioner kroner fra samme periode i fjor. Kino viser en forsiktig økning på 3,5 prosent, noe som betyr nærmere 2 millioner kroner.

– Utendørs kom sterkt tilbake i april, og ligger nå foran rekordåret 2023. Kino har også hentet seg inn etter et svakere 1.kvartal. Det skjer til tross for noe svakere billettsalg. Vi opplever høy etterspørsel i det andre kvartalet, og ikke minst inn mot sommerens filmer, fortsetter Vanderhill.

Digitale medier har en fremgang på 1,9 prosent, som er en økning i medieomsetning på over 25 millioner kroner. Sosiale medier har en økning på over 18 millioner, og video en økning på nærmere 26 millioner. Influencer marketing kan vise til en økning på nærmere 4 millioner. Mediegruppene med nedgang er display (- 2,5 prosent) og søk (- 4,6 prosent).

Mediebarometer april 2024

Tilbakegang for TV, print og DM

TV-omsetningen viser etter fire måneder en marginal tilbakegang på 0,5 prosent, og ligger nå på omtrent samme nivå som fjoråret.

– Sammenlignet med 2023, der 1.kvartal startet positivt mens 2. kvartal var noe tregere, har TV-markedet startet svakere i år. Nå er det derimot forventet noe bedre tall ut første halvår og inn i sommeren med OL. Utfordringene fortsetter med fallende seertall på de kommersielle kanalene, og annonsørene må supplere med andre kanaler for å nå målgruppene sine, sier Gary Vanderhill.

Når det gjelder printmedier og DM fortsetter den negative trenden. Omsetningen via disse kanalene er redusert med over 39 millioner fra samme periode i fjor, hvor DM står for en nedgang på over 20 millioner (ned 13,1 prosent).