Musikkhøgskolen fant tonen med ANTI

Etter omfattende anbudsrunder har Norges musikkhøgskole (NMH) valgt ANTI som ny strategisk designpartner og partner på utvikling av ny nettløsning.

95506 d62b4 original
Jennie Andersson, Morten Johansen, Kjetil Asdal Bjørgan, Hege Skraastad, Thomas Johanssen , Karina Ayguavives Krokaa (NMH), Ingrid Holst Sollie (NMH), Stig Melón-Bratvold, Anniken Jess Iversen (NMH), Håkon Meyer Stensholt og Mila Gholami (NMH).

– Det har vært utrolig morsomt for oss å vinne disse anbudene for NMH. Vi har tidligere hatt et mer uforpliktende samarbeid, og kjenner på god kjemi og stor gjensidig tillit. Nå har vi blitt enda bedre kjent med organisasjonen og personene bak, og vi gleder oss til å utforske mulighetsrommet som ligger i merkevaren fremover. NMH er en viktig aktør med høye ambisjoner, og det er alltid et fantastisk utgangspunkt for et samarbeid, sier kundeansvarlig Hege Skraastad i ANTI.

I designprosessen utvikles også nye nettsider for Norges musikkhøgskole, et samarbeid som også involverer Try/Apt som teknisk partner.

Samarbeidet er allerede godt i gang, og i løpet av 2020 vil den nye nettløsningen være på plass. Videre jobbes det parallelt med andre uttak som har som målsetting å underbygge NMHs posisjon som en av Norges mest attraktive og aktive høyskoler. Tydelig kommunikasjon og bred tilstedeværelse er en av de viktigste målene for NMH fremover.

På tross av at partnerskapet er ferskt, har samarbeidet allerede båret frukter. NMHs siste årsrapport, et av ANTI og NMHs første samarbeidsprosjekter, vant nylig Farmandsprisen for beste design, og svarer kommunikasjonssjefen ved NMH, Kjetil A. Bjørgan sine forhåpninger i forkant av prosjektet.

– NMH har høye ambisjoner for å være en synlig, attraktiv og profilert musikkutdanningsinstitusjon i Europa. Når vi nå skulle velge ny designpartner var det avgjørende å finne fram til entusiastiske og faglig sterke folk som kan jobbe med strategisk design og utfordre oss til å tenke nytt. Vår ambisjon er en synlighet ovenfor alle potensielle studenter, ansatte, samarbeidspartnere og kulturlivet ellers. Også er det jo litt kult å vinne en pris i ny og ne! Når vi nå allerede har vunnet Farmandspirsen for design, så jeg må si samarbeidet har fått en rakettstart!, sier Bjørgan.