Nå er medieomsetningen på nivå med 2019

Etter årets 10 første måneder er reklameomsetningen via mediebyråene på samme nivå som i 2019, det siste året uten pandemisituasjon. Det viser ferske tall fra Mediebyråforeningens Mediebarometeret.

Barometeretet grafikk okt2021

Totalt viser markedet en oppgang på 16,8 prosent etter 10 måneder, sammenlignet med samme periode i fjor. Totalmarkedet i oktober hadde en oppgang på 11,2 prosent målt mot samme måned i 2020, med kino som den store prosent-vinneren.

Etter 10 måneder i år er medieomsetningen oppe på 7,96 milliarder kroner. Tilsvarende i 2020 var på 6,82 milliarder, mens normalåret 2019 hadde en omsetning på 8,01 milliarder etter 10 måneder. Dette betyr at årets nivå etter 10 måneder er på høyde med 2019-nivået.

Oppturen fortsetter

Oppturen i reklameomsetningen via mediebyråene fortsetter i 2021. Etter åtte måneder i år var oppgangen på 18,8 prosent. Etter ni måneder var den litt mindre, på 17,6 prosent. I september måned var oppgangen på 10,1 prosent isolert sett, mens oktober-tallene viser pluss 11,2 prosent isolert sett, og 16,8 prosent akkumulert for hele 2021.

Mediebarometeret viser at digitale medier styrker sin førsteplass hittil i år. Digitale medier har en oppgang på 29,3 prosent i år, og står for hele 43,5 prosent av all medieomsetning i perioden.

Det er i år omsatt digitalreklame via mediebyråene for 3,46 milliarder kroner. Displayannonser hadde en oppgang på 23,4 prosent til 1,45 milliarder, mens sosiale medier har økt med 54,3 prosent i år, til 919 millioner. Influencer marketing er opp med 103,7 prosent til snaue 20 millioner kroner.

TV vokser også i år, med 11,8 prosent til 2,79 milliarder. Det gir en markedsandel av total medieomsetning på 35,1 prosent.

Kategorien lyd, som inkluderer radio pluss podcast, kan vise til en oppgang på 35,4 prosent etter 10 måneder. Podcast-veksten er på 128,7 prosent til drøye 25 millioner NOK.

Dagspresse har en pen liten oppgang på 4,5 prosent hittil i år, mens ukepresse/magasiner er akkurat på pluss-siden, med 0,2 prosents vekst.

Kino-oppgang lot ikke vente på seg

Og kino har vært taperen i reklameomsetningen i år, slik den kanalen også var det i fjor. Stengte kinoer, store begrensninger på de åpne kinoene samt begrenset med attraktive filmer har gjort det vanskelig for kino som reklamebærer.

Men i oktober åpnet det opp, James Bond hadde premiere og folk ville tilbake til norske kinoer. Og oppgangen lot ikke vente på seg.

Kino hadde nemlig en oppgang på hele 496,9 prosent i oktober isolert sett. Totalt for året er kino fremdeles i rødt, med minus 6,8 prosent. Men det gjenstår to måneder av 2021.