Naturhistorisk museum skal få ny drakt

Bleed har fått i oppdrag å gi Naturhistorisk museum i Oslo ny visuell identitet. – En spennende oppgave både designfaglig og merkevarestrategisk, sier kreativ leder Svein Haakon Lia.

Bleed NH Mx
Teamet fra Bleed og Naturhistorisk museum, øverst fra venstre: Halvor Nordrum, Marie Steen, Truong Vu Pham, Brit Lisa Skjelkvåle, Svein Haakon Lia, Christoffer Nøkleby, Nicolo Sattin, Karenina Kriszat og Hanne Lise Skjeklesæther.

Naturhistorisk museum er en del av Universitetet i Oslo, og har som oppgave å formidle kunnskap om og forske på naturens mangfold. I tillegg tar museet vare på Norges største naturvitenskapelige samling med over seks millioner objekter. Museet består av Geologisk og Zoologisk museum, Botanisk hage og nykommeren Klimahuset – Nordens første utstillingshus om klima og klimaendringer som åpnet i 2020. Museet ønsker å gjøre merkevaren tydeligere, både med tanke på merkevarehierkarki og visuelt design. Bleed har fått oppdraget med å hjelpe i prosessen.

– Den viktigste formidler av naturmangfold i Norge

– Vi ønsker å styrke identiteten til Naturhistorisk museum. Vi er allerede blant de mest besøkte attraksjonene i landet og har som ambisjon å være den viktigste formidler av naturmangfold i Norge. Vi har hatt et godt samarbeid med Bleed og er spente på det endelige resultatet, uttaler Brit Lisa Skjelkvåle, direktør ved NHM.

Målet med prosjektet er å bidra til at den visuelle identiteten oppleves like naturlig og relevant for alle museets målgrupper som spenner fra barnefamilier, ungdom og voksne med ulike interesser og kunnskapsnivå.

– Naturhistorisk museum er anerkjent universitetsmuseum. Deler av museet, som Botanisk hage, er et minst like kjent navn som hele Naturhistorisk museum. I tillegg kommer museets mange visningssteder, utstillingsnavn og nysatsinger, som Klimahuset. Det er en spennende oppgave både merkevarestrategisk og designfaglig å få bidra til en ny og tydelig visuell identitet, sier partner og kreativ leder i Bleed, Svein Haakon Lia.