Nedgang på 7,3 prosent i årets to første måneder

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen for årets to første måneder foreligger nå. Den viser en tilbakegang på 7,3 prosent sammenlignet med samme to måneder i fjor.

Barometeretet grafikk februar2021

Barometeret viser reklameomsetningen via mediebyråene i Norge. I de første to månedene ble det omsatt reklame via mediebyråene for 1,33 milliarder NOK mot 1,43 milliarder NOK i samme periode i fjor.

Pandemien startet for fullt i Norge i mars måned 2020, med blant annet nedstengning av kinoer fra 12. mars. Tallene for de to første månedene i 2021 sammenlignes derfor med perioden før pandemien satte i gang for fullt i Norge i fjor.

– Det er negativ utvikling også i starten på 2021, men ikke mer enn at det er muligheter for å hente seg inn igjen. Det er røde tall, men ingen krisetall, mener Merete Mandt Larsen, daglig leder hos Mediebyråforeningen.

Oppgang for digitale medier

Når det gjelder de største reklamebærerne, så kan Digitale medier vise til en oppgang totalt på 2,3 prosent i januar og februar i år sammenlignet med samme periode i fjor. Av de etablerte digitale-kanalene, økte sosiale medier mest med 26 prosent. Video økte med 1,4 prosent.

– Digitale medier som reklamebærer fortsetter å øke. Kategorien inneholder stadig flere underkategorier. Ikke minst sosiale medier fortsetter sin sterke fremgang, og her er det de multinasjonale selskapene som tar for seg i det norske reklamemarkedet, sier Mandt Larsen.

«Det er røde tall, men ingen krisetall.»
Meretenyttbilde

Merete Mandt Larsen, daglig leder hos Mediebyråforeningen.

TV taper andeler

TV hadde en nedgang på 5,4 prosent i årets to første måneder. Dermed står Digitale medier med en markedsandel av reklameomsetningen på 41,4 prosent, mens tradisjonell TV landet i så måte på 37,4. Det betyr at Digitale medier fortsetter å vinne andeler, mens TV taper andeler.

– Det er ingen drastisk nedgang for TV. Det er fremdeles en meget stor reklamekanal som viser til store volumer. Det er også interessant å se at TV-seingen økte i 2020 etter flere år med stadig mindre seing. Pandemien har gjort sitt til at folk er mere hjemme, samt ser mer på tradisjonell TV, fortsetter hun.

Kino og utendørs/plakat sliter hardt

Flere av de største byene har hatt stengte kinoer i årets to første måneder, blant annet hovedstadens kinoer. Det vises også på Mediebarometerets tall. Kino kan vise til en nedgang på hele 78,8 prosent i årets to første måneder. Utendørs/plakat sliter også hardt i pandemien, med en nedgang på 40,5 prosent.

– Kino og utendørs var de store pandemitaperne i det norske mediemarkedet i fjor. Det ser ut til å fortsette i år. Det å samle mange mennesker på samme tid, er dessverre ikke noe vinnerkonsept i dagens situasjon. Jeg føler virkelig med dem, sier Mandt Larsen.

Beskjedne tall for nye reklamekategorier

Det er to nye reklamekategorier i Mediebarometeret for 2021. Det er kategorien influencer marketing hvor det ble omsatt for 2,6 millioner NOK og podcast med en omsetning på 3,3 MNOK i årets to første måneder.

– Det er klart det er relativt beskjedne tall på influencer marketing og podcast, men disse kategoriene vil nok få en sterk vekst i årene fremover. Det er flott at vi nå får identifisert omsetningen på disse kategoriene også, sier Mandt Larsen.

Mediebarometeret landet i 2020 på en nedgang på 11,7 prosent sammenlignet med 2019. Det ble i fjor omsatt reklame via mediebyråene i Norge for 8,52 milliarder NOK.