Nedtelling til STELLA: Elisabeth Søråsen

Onsdag 29. mars arrangeres STELLA – Effektiv kommunikasjon i Oslo Konserthus. Og i den anledning snakker vi med folk i bransjen, her med Elisabeth Søråsen i Anorak.

83733 d3fdd original
IKEA Retail Therapy

Planner og partner i Anorak, Elisabeth Søråsen.

Elisabeth Søråsen

er Planner og partner i Anorak / NoA. Hun har mer enn 10 års erfaring som planner, og har de siste 4 årene vært i Anorak.

Hva er effektiv reklame for deg?

– Først og fremst, kommunikasjon er fantastisk. Mulighetsrommet vokser som aldri før. Dette betyr også enorme kreative muligheter. Når det er sagt, er det ikke blitt lettere enn før å trenge gjennom likegyldighet. Folk bryr seg ikke om merkevarer, marketing eller reklame. Effektivt er det først når det vi gjør berører folk, og sørger for at det faktisk leder til atferd som f.eks. salg. For å klare det må man ta tak ekte drivere. De drivere som faktisk gjør at merket blir mere for flere.

Hvilke case har imponert deg i løpet av de siste par årene, og hvorfor?

– Det er jobber man kan være litt misunnelige på, og ønske at man hadde vært en del av. Spesielt de som har klart å tatt tak i sterke menneskelige sannheter – og knytte dem tett opp til løsningene. Samtidig som det er troverdig for merkevaren å snakke om, leder det også til imponerende resultater.

– «IKEA Retail Therapy» fra Åkestam Holst, er ett eksempel. Her ble IKEA-produkter omdøpt til vanlige relasjonsproblemer. Googler man «for mye skjermtid» eller «samboeren snorker» dukker IKEA produkter opp som forslag. Og om de ikke faktisk løser problemene fikk de hvert fall folk til å smile. IKEA har ved å fokusere på de emosjonelle fordelene og den opplevde verdien av produktene, sette en enorm økning i preferansen til produktene på kort tid basert på dette.

– Et annet godt eksempel er Momondo fra &Co som gjennom DNA-tester viser at vi har langt mer til felles enn vi tror. Få kjenner opphavet sitt fullt ut. Og at det endrer synet vårt på andre nasjoner når vi får vite hvor vi stammer fra. Det er i Momondos natur å mene at alle skal ha muligheten til å reise, møte nye mennesker og kulturer. Momondos emosjonelle historier bryte ned intoleranse og sterke fordommer, og minner oss på at vi ikke er så forskjellige. Noe vi alle kan tenke på litt oftere.


Er norske selskap flinke til å måle kommunikasjonseffekten av reklame?

– Både og. Vi vet mye om hva som gir god effekt, og det er veldokumentert, men alt for få evner å bruke det i hverdagen. Her kan vi alle bli bedre. Også vi i Anorak. Mange er veldig flinke til å måle pr kanal. Men ikke alltid like flinke til å måle om det vi gjør faktisk leder til den effekten som mål før vi startet.

– Ble flere interesserte i å kjøpe oftere, eller til en høyere pris? Og skjedde det faktisk noe med salget i perioden, eller ville det skjedd uansett pga. sesong eller andre ting? Mange er veldig flinke til å måle mye, men det er ikke dermed sagt at et måler det vi trenger vite.

– Jeg tror uansett at det viktigste vi kan bli bedre på, er hva som skjer i forkant av aktiviteter. Setter vi de rette premissene for det vi vil oppnå? Og sørge for at vi baserer våre valg på fakta før vi går i gang? Da blir det også tydeligere hvordan vi skal måle effekten av det vi gjør.

STELLA Fagdag og prisutdeling foregår onsdag 29. mars i Oslo Konserthus.

IKEA Retail Therapy


Annonse: