Nedtelling til STELLA: Svein Larsen

– Effektiv reklame er reklame som gjør den jobben den er ment å gjøre, sier Svein Larsen i Futatsu. Les om hva som har imponert den doble hedersprisvinneren de siste årene, og hvorfor.

84003 d48da original

Strategisk rådgiver i Futatsu, Svein Larsen.

Svein Larsen

er strategisk rådgiver i Futatsu. Han har bred erfaring innen merkevarestrategi, reklame og media. Har skrevet boken Medieplanlegging, og er tildelt Mediaforums Hederspris i 2015 og ANFO Effekts hederspris i 2017.

Hva er effektiv reklame for deg?

– Effektiv reklame er reklame som gjør den jobben den er ment å gjøre. I siste instans handler det som regel om å øke etterspørsel slik at man enten selger mer eller kan ta ut en høyere pris enn det man ville klart uten reklame. Men siden det som regel går litt tid fra man ser reklame til man handler, må reklamen sette mentale spor. Effektiv reklame for meg er derfor reklame som påvirker hva vi tenker og føler om et merke, på en slik måte at det øker sannsynligheten for at merket blir husket og valgt i mulig kjøpssituasjon.


Hvilke case har imponert deg i løpet av de siste par årene, og hvorfor?

– Det leveres en stor mengde kreative og effektive kampanjer til ulike effektkonkurranser hvert år. Men de færreste av disse er tuftet på en langsiktig strategi. Jeg blir derfor mest imponert av annonsører som klarer å holde fast ved et velfungerende kommunikasjonskonsept over tid. Et godt eksempel er Smash, som kontinuerlig tryller frem nye og friske uttak av konseptet «det skal godt gjøres å bare spise en».

Er norske selskap flinke til å måle kommunikasjonseffekten av reklame?

– Noen er flinke, men veldig mange har også mye å gå på. Jeg mener større annonsører bør investere i målinger som gjør de i stand til:

  • Identifisere hva som driver salg på kort og lang sikt (økonometri/salgsmodellering)
  • Kontinuerlig følge utvikling i merkestyrke (merkevaretracking)
  • Forstå hvordan målgruppen opplever og fortolker reklamen (stimulitesting/posttesting)

– Min erfaring er at de færreste har kontroll på alle disse elementene, og i stedet overlater mye til synsing. Det bidrar ofte til at man tillegger for mye vekt til det som er lett å få øye på som store svingninger i salgsdata og direkte responsdata fra digitale medier. Noe som igjen gir et økende fokus på det som virker på kort sikt.

STELLA Fagdag og prisutdeling foregår onsdag 29. mars i Oslo Konserthus. Påmelding her.